(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג מבלגיה והולנד קיימו מחאה שקטה ליד האולם שבו התקיים הדיאלוג בין האיחוד האירופי לבין סין. הם קראו לראש הממשלה הסינית לי קה-צ'יאנג להעמיד לדין את הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין ולהפסיק את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

הפאלון גונג הוצג לראשונה לציבור ב-1992 ומשך אחריו עד 1999, כ-100 מיליון מאמינים. עקב הפופולריות של הפאלון גונג שנראתה בעיניו כאיום לשלטונו, יזם ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) קמפיין אלים נגד הפאלון גונג שגרם לאלפי מקרי מוות בעינויים של מתרגלים שנרצחו בעבור איבריהם.

מתרגלי פאלון גונג קוראים להעמיד לדין צדק את ג'יאנג דזה-מין ולשים קץ לרדיפה בסין

אנשים לומדים על הפאלון גונג וחותמים על עצומה נגד הרדיפה

עוברים ושבים חתמו על עצומה המבקשת מממשלת בלגיה לדון עם המנהיגים הסינים בקצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים, המתבצעת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

כתב תחנת הטלוויזיה של בריסל מראיין את המתרגל ניקו

כתב תחנת הטלוויזיה של בריסל מראיין את המתרגל ניקו

דיוויד פרינו מהפרלמנט האירופי חותם על עצומה נגד הרדיפה

דיוויד פרינו העובד בפרלמנט האירופי, שוחח בפרוטרוט עם מתרגל על הרדיפה נגד הפאלון גונג. הוא היה המום לשמוע על פשעי קצירת האיברים ואמר שיידע את בכירי הממשלה על כך.

מוחמד חותם על עצומה נגד פשעי קצירת האיברים של המק"ס והביע תמיכה במתרגלים ובאמונתם