(Minghui.org)

בית דין לערעורים בעיר ליאן-יון-גאנג פסק על ביטול גזר דין "אשם" נגד מורה מקומית שהורשעה בשל אמונתה. גב' ג'ונג ויי-לינג בת 64 עומדת בפני משפט חדש ב-16 ביוני 2017 .

גב' ג'ונג נעצרה ב-15 בנובמבר 2015 אחרי שהגישה תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין על כך שיזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג שגרמה למעצרים שלה בעבר.

גב' ג'ונג שכרה עורך דין לזכויות אדם כדי להגן על זכותה החוקתית לעתור לצדק נגד ג'יאנג, שגרם להפרת חופש האמונה שלה. בית הדין במועצת גאן-יו כלל לא הודיע לעורך דינה על מועדי בית הדין.

כך הועמדה גב' ג'ונג למשפט ב-29 במארס 2016 ללא כל ייצוג משפטי. היא העידה להגנתה ודרשה לזכות אותה. השופט יואה רן-לונג פסק: "נראה שעצרנו את האדם הלא נכון אבל אין לי כל סמכות לשחרר אותך".

ב-2 בדצמבר 2016 הוא גזר על גב' ג'ונג 3 שנים בכלא. בעימות עם בני משפחתה הודה השופט שלא יכול היה לעשות דבר מלבד למלא אחר הוראות מגבוה.

גב' ג'ונג ערערה לבית דין הביניים בעיר ליאן-יון-גאנג, שפסק ב-10 באפריל 2017 לבטל את החלטת בית הדין הקודם.

עדיין עצורה, ומצבה התדרדר בשל התעללות במעצר

בינתיים, עד למשפט החדש, מצב בריאותה של גב' ג'ונג התדרדר חמורות. מאז מעצרה היא נחשפה לצורות שונות של התעללות. לעתים קרובות הורו הסוהרים לאסירות במרכז המעצרים המקומי להכות אותה ולהכריח אותה לבלוע תרופות בלתי ידועות שגרמו נזק חמור למערכת העצבים שלה. לעתים קרובות ארשת פניה חסרת הבעה והיא סובלת גם מסוכרת. היא איבדה את כל שיניה ואיננה יכולה כיום ללכת עוד.