(Minghui.org)

ביום שישי ה-23 ביוני ערך הארגון העולמי לחקירת הרדיפה נגד הפאלון גונג (WOIPFG) פורום בנושא זוועות קצירת האיברים בסין, בבניין המשרדים רייברן האוס השייך לנציגי בית הנבחרים של הקונגרס האמריקני.

הפורום האחרון, בדומה לפורומים כאלה שהתקיימו בעבר, התמקד על עדכונים אחרונים בחקירות המתקיימות במשך יותר מעשור שנים. הראיות שנאספו רומזות בצורה מכרעת שאסירי מצפון בסין, שרובם מתרגלים פאלון גונג, נרצחים בצורה שגרתית בעבור איבריהם במזימה רחבת ממדים של סחר בלתי חוקי באיברים על ידי המדינה עצמה.

בנאומו בפורום אמר מר ג'י-יואן וואנג, מנהל WOIPFG שמיולי 2015 ועד יוני 2017 חוקרים מחוץ לסין התקשרו בטלפון ל-169 בתי חולים וארגוני תרומות איברים בסין להמשך חקירות. תוצאות החקירות האלה מראות שזוועות קצירת האיברים על ידי מדינה ממשיכות בסין עד עצם היום הזה.

נציג בית הנבחרים האמריקני דאנה רוהרבאכר

מר וואנג מסר לנציג בית הנבחרים האמריקני דאנה רוהרבאכר רשימת אנשים המעורבים בזוועות קצירת האיברים.

מר רוהרבאכר ציין שמה שעושים מתרגלי פאלון גונג בסין ובכל רחבי העולם חשוב מאוד ואסור להתעלם מהרדיפה ומהאכזריות המונחות ביסוד זוועות קצירת האיברים.

כריסטופר סמית', חבר בכיר בוועדת החוץ של בית הנבחרים, פרסם הצהרה כתובה לפורום. הוא כתב שאיננו יכולים לקבל כל תירוצים נוספים, אלא זקוקים לתשובות. הוא חש שצריך ליידע בכירים סינים ואנשי רפואה מקצועיים לגבי תוצאות הפעולות שלהם. עליהם לשאת באחריות.

נציג בית הנבחרים סמית' דיבר בגלוי על הסוגיה הזאת בהזדמנויות רבות בעבר ואמר שמעצרים שרירותיים, עינויים, מבדקים פסיכיאטריים וקצירת איברים בכפייה כלפי אסירי מצפון ובמיוחד כלפי מתרגלי פאלון גונג, אינם מקובלים ואינם חוקיים. צריך לגנות אותם ולהפסיקם.

פרופ' סן נייה, יו"ר הנדסת מכונות באוניברסיטה הקתולית של אמריקה, הביע את משאלתו שממשל ארה"ב והקונגרס יערכו חקירה עצמאית מיידית בנושא זוועות קצירת האיברים. "זה יעזור לעצור את רצח-העם של הפאלון גונג ויביא צדק, חופש ותקווה לנרדפים".