(Minghui.org)

כחלק מפשיטות מתוזמרות בבתי מתרגלים, המשטרה וסוכני "משרד 610" עצרו 10 מתרגלים במועצת הואה-דיאן בעיר ג'י-לין ב-28 ו-29 ביוני.  3 מתרגלים שוחררו והשאר מוחזקים במרכז לשטיפת מוח.

פרטי המעצר של ארבע מהעצורות

ב-28 ביוני בשעה 20:00 בערב יצאה גב' בו יו-שין לעבודה במשמרת לילה. היא הבחינה שמספר מכוניות שחנו סביב דירתה עוקבות אחריה. היא לא שמה לב במיוחד והמשיכה ללכת. ליד אחד המלונות שני אנשים קפצו מאחת המכוניות ותפסו אותה.

אחד מהם, השוטר ג'אנג, הזהיר אותה: "אנחנו פועלים על-פי הוראות מגבוה. אם את רוצה להימנע מיד קשה מוטב שתשתפי עמנו פעולה". הם לקחו ממנה את צרור המפתחות וניסו להיכנס בכוח לבית, אך המפתחות היו של משרדה. היא לא נשאה עמה מפתחות לבית.

בעלה סירב לפתוח את הדלת.

הם לקחו אותה למרכז מעצרים. בתה החולה במחלת נפש תלויה בה ומחפשת אותה יומם ולילה.

ב-29 ביולי הגיעו 3 שוטרים לביתה של גב' טיאן מינג-שיה ובעלה סונג ג'יאו-פא. השוטרים ביקשו מהם להתלוות אליהם כדי לברר משהו בתחנת המשטרה המקומית. הזוג נכנס למכונית, אבל השוטרים לקחו אותם למרכז מעצרים במקום לתחנה. כשאביה של גב' טיאן פנה לתחנת המשטרה לחפש אותה, נאמר לו שהיא נעצרה משום שהגישה תביעה נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין.

ב-28 ביוני צלצלו מהמשטרה לגב' ג'יה שי-מין, מורה בגן ילדים, כדי לוודא פרטי מידע מסוימים. בדרכה חזרה לביתה אחרי העבודה היא נעצרה.

ב-28 ביוני חיפשה המשטרה את גב' ליו קווי-פאנג בכפר בו גרה, אבל היא לא הייתה בביתה. למחרת היום היא ראתה את השוטרים ושאלה אותם למה הם חיפשו אותה ביום הקודם. הם מצאו את שמה ברשימה שלהם ולקחו אותה למרכז מעצרים.

שאר שמות המתרגלים העצורים בכתבה באנגלית בקישור מטה.