(Minghui.org)

גזרי דין הוצאו ב-16 ביוני 2017 נגד מר וואנג ג'נג-טינג ואשתו גב' לו גווי-ליאן על ידי בית המשפט של אזור לי-קאנג.

בשל רצונם של בני הזוג ליידע אנשים על הרדיפה נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת מזה 18 שנה בסין על ידי המשטר, ניתנו נגדם גזרי דין למאסר.

מר וואנג קיבל שלוש וחצי שנים מאסר, ועל אשתו נגזרו 8 שנות מאסר.

שני בני הזוג יערערו על פסק הדין.

במהלך המשפט נגד בני הזוג ב-20 באפריל 2017, עורכי הדין שלהם ביקשו מהתובע לומר איזה סעיף של החוק הזוג הפר. שני התובעים סירבו להגיב על השאלה.

בני הזוג נעצרו בביתם על ידי שוטרים מתחנת המשטרה ב-2 בדצמבר 2016. הם היו עצורים במרכז המעצרים של פו-דונג בעיר ג'י-מו.

בני הזוג הם מהעיר צ'ינג-דאו שבפרובינציית שאן-דונג.