(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג שואה-יו-יינג היא בת 63. היא נעצרה בשל אמונתה ב-23 באוגוסט 2016על ידי שוטרים מתחנת המשטרה של העיירה באו-שאן. בית המשפט של אזור הואנג-דאו דן אותה באופן לא חוקי ב-12 באפריל 2016. עורך הדין שלה הצהיר "לא אשמה".

היא שוחררה בערבות ב-27 במארס 2017, וב-29 ביוני 2017 הודיעו לה מבית המשפט של אזור הואנג-דאו, כי משרד התביעה ביטל את האישומים נגדה כתוצאה משינויים שחלו בפרשנות החוקית-משפטית לגביהם.

כל האישומים נגדה בוטלו ב-20 ביוני השנה, והיא חופשיה.