(Minghui.org)

יאנג ינג-שיאן מהעיר פינג-שיאן ו-14 אורחיו נעצרו באחד מבתיו ב-2 ביוני 2017 כשהם מתרגלים את תרגילי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

זו אינה הפעם הראשונה שמר יאנג נמצא על כוונת המשטרה משום שביתו מהווה מקום מפגש למתרגלי פאלון גונג. ב-13 במאי 2015 הוא ו-9 מאורחיו נעצרו בביתו בשעת לימוד פא בספרי פאלון גונג. (ראה: Ten Arrested While Reading Falun Gong Books—Five Still in Detention

מר יאנג ואורחיו הושמו במעצר ממעצרם ב-2 ביוני 2017 עד ה-23 ביוני.

מעצר ללא צו מעצר

כ-15 מתרגלי פאלון גונג, רובם בגילאי הפנסיה, תרגלו את תרגילי המדיטציה בביתו של מר יאנג. המבוגר ביותר הוא בן 91 והצעיר בסביבות 50. הייתה שם גם מתרגלת שהגיעה מחוץ לעיירה והביאה איתה את נכדה בן 8 החודשים.

השוטרים נכנסו לבית בלוויית מנהל מחלקת ביטחון הפנים. הוא הורה למתרגלים להפסיק את התרגול, מבלי שיציג תעודת חיפוש כלשהי או תעודת זיהוי.

הקבוצה המשיכה בתרגול בהתאם לזכות המעוגנת בחוק, וקבוצת שוטרים צילמה אותם בווידיאו, ערכה חיפוש בבית ולקחה משם את ספרי הפאלון דאפא שלהם.

אחרי שהשלימה את תרגיל המדיטציה, דרשה גב' וו שספרה יוחזר לה, אבל השוטרים סירבו ואיימו עליה שייקחו אותה ראשונה לחקירה. עד כה לא החזירו לה את ספרה.

היועצת הפוליטית של מחלקת ביטחון הפנים שהייתה במקום, לקחה 20 ספרי פאלון גונג השייכים למר יאנג, כמו גם 5 צילומים של מייסד הפאלון גונג. כשניסו מתרגלים לשכנע אותה לא לבצע מעשים רעים, היא סירבה להקשיב ואמרה שלא אכפת לה.

השוטרים כפתו את ידיהם של המתרגלים ולקחו אותם לתחנת משטרה מקומית לחקירה.

חקירה בלתי חוקית ומעצר

ושוב, מבלי להראות צו כלשהו או תג זיהוי, השוטרים ערכו חיפוש בכוח על גוף המתרגלים והחרימו את חפציהם האישיים, ובכלל זה כסף מזומן, מפתחות, טלפונים ניידים, ספרים ועוד.

חלק מהחפצים האישיים לא הוחזרו עד היום.

השוטרים חקרו את המתרגלים אחד אחד בחדר חקירות. הם עדיין סירבו להציג את תג הזיהוי שלהם בשעה שדרשו מהמתרגלים לשתף פעולה.

הם שאלו לשמם, גילם, כמה זמן הם מתרגלים את השיטה ועוד.

כמו כן הם דרשו לדעת את שמות בני המשפחה שלהם ואת מספרי הטלפונים הניידים שלהם. כשסירבו להיענות לדרישותיהם הם מצאו את המידע באינטרנט.

לבסוף, הם ביקשו מהמתרגלים לחתום על פרטי רישום החקירה. המתרגלים סירבו לחתום, כשראו שכתוב שנעצרו עקב הצטרפות ל"ארגון כת בלתי חוקית". כיוון שפאלון גונג אינו בלתי חוקי וגם אינו כת.

המתרגלת עם נכדה התינוק הייתה צריכה לחזור הביתה להאכיל אותו, אבל המשטרה עדיין החזיקה בהם עד השעה 22:00, שאז הרשו לבעלה לקחת את הנכד שלהם הביתה.

בסביבות אותו הזמן השוטרים צלצלו לקרובי משפחה של 6 מתרגלים בשנות ה-70 לחייהם לקחת אותם הביתה.

תשעת המתרגלים האחרים נלקחו למרכז מעצרים, שם מדדו להם בכוח לחץ דם, לקחו מהם בדיקות דם וערכו להם צילומי חזה ברנטגן ובאולטרסאונד.

למרות שלחץ דמו של מר יאנג הגיע עד 220, המשטרה סירבה להרשות לו לחזור הביתה.

המשטרה עצרה באופן בלתי חוקי את המתרגלים למשך 10 ימים על "התאספות בלתי חוקית".

ביום השמיני העבירה המשטרה את מר יאנג ומתרגל קשיש נוסף למרכז המעצרים בנפת פֶן-יי. הם שוחררו רק ב-23 ביוני.