(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג ברומניה ערכו הפגנה שקטה מול בניין הפרלמנט כדי למחות על ביקורו של ליו יון-שאן, בכיר סיני רם דרג שהגיע לביקור מה-13 ביולי ועד ה-15 בו.

כחבר הוועדה המתמדת בפוליטביורו של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ומנהלה הקודם של מחלקת התעמולה של המק"ס, ליו היה מעורב עמוקות ברדיפה נגד הפאלון גונג בסין. הוא הנחה את כלי התקשורת שבשליטת המדינה להכפיש את הפאלון גונג ולהסית שנאה כלפיו. בתפקידו ב"משרד 610" הידוע לשמצה, ליו היה אחראי על פיתוח התעמולה נגד הפאלון גונג.

כששיירת המכוניות של ליו נכנסה ויצאה מבניין הפרלמנט, הם ראו את מתרגלי פאלון גונג ברומניה המחזיקים בידיהם שלטים עליהם כתוב "פאלון דאפא הוא טוב", "העמידו לדין את ליו יון-שאן".

מתרגלי פאלון גונג מוחים מול בניין הפרלמנט הרומני

המתרגלים שלחו גם מכתב גלוי לראש ממשלת רומניה מיחאי טודוס בו הם סקרו את העובדות של הרדיפה ואת תפקידו של ליו בהובלת הדיכוי. במכתב הם הזכירו לראש הממשלה להקדיש תשומת לב לסוגיות האלה בפגישותיו עם ליו.

המכתב התפרסם בכמה כלי תקשורת ברומניה.