(Minghui.org)

אומת ש-55 מתרגלות פאלון גונג כלואות עדיין בכלא הנשים של פרובינציית ג'יאנג-שי בשל סירובן לוותר על אמונתן. לאחר שהמשטר הקומוניסטי הסיני ביטל ב-2013 את מערכת מחנות העבודה עקב לחץ בין-לאומי, כלא זה הפך למתקן היחידי בשליטה מרכזית בפרובינציה שבו מחזיקים במתרגלים.

המתרגלות בהן מדובר הורשעו במהלך זמן של 6 שנים עם גזר דין אחד ב-2012, 11 ב-2014, 16 ב-2015, 22 ב-2016 ואחד ב-2017. ישנה עוד מתרגלת שנעצרה בתחילת 2015 אבל מועד גזר דינה לא ידוע.

מלבד 4 מתרגלות שתקופת מאסרן אינו ידוע, על אחרות נגזרו מאסרים משנה וחצי ועד 8 שנים בכלא, כשהממוצע הוא 3.98 שנים.

רבות מהנשים הינן בשנות ה-60 וה-70 לחייהן. גם הקשישות וגם הצעירות נתונות לעינויי מכות, מאסר מבודד, עבודה בכפייה וללא תמורה, מניעת שינה, ביטול ביקורי משפחה וצורות נוספות של התעללות.

מאז 2016 הגביר הכלא את הרדיפה נגד מתרגלות עצורות. הם כפו על המתרגלות לקחת סמים בלתי ידועים על בסיס קבוע שגרמו נזק למערכת העצבים המרכזית והותירו רבות מהן מבולבלות עד ניתוק מן המציאות או אי-תפקוד.

במטרה לכפות על המתרגלות לוותר על אמונתן, אחת הטקטיקות של הסוהרים היא התעללות פסיכולוגית. לדוגמה, הם כתבו פעם את שמו של מייסד הפאלון גונג על הרצפה ואילצו את המתרגלות לדרוך או לשבת על השם, מה שגרם להן (על-פי עדותה של גב' ליו צ'אנג מיינג-טאן) למצוקה נפשית עצומה.

אורך זמן תקופות המאסר של מתרגלות פאלון גונג הכלואות כיום בבית כלא לנשים בג'יאנג-שי

כתובת וטלפון של הכלא ניתן למצוא במאמר המקור בקישור מטה.