(Minghui.org)

לאחרונה חשתי פחד, ואז למדתי את הפא, הסתכלתי פנימה וסילקתי את ההחזקה. חזרתי על סדרת הפעולות הזאת מספר פעמים. באמצעות ההליך הזה השגתי הבנה טובה יותר של ה"אגו" שלי (ה"עצמי").

לפני כמה זמן, התחלתי לחשוש לביטחוני במהלך שיחות טלפון שבהן הסברתי לאנשים על הפאלון דאפא. כדי לסלק את הפחד, למדתי את הפא יותר ולעתים קרובות הזכרתי לעצמי להסתכל על דברים על בסיס הפא ועם מחשבות נכונות. זה ריסן את הפחד במידת מה, אבל לא הצלחתי לשרש אותו.

בהדרגה התחלתי לדאוג יותר ויותר כשדיברתי עם אנשים בטלפון, ודאגתי שמא המשטרה מצותתת לשיחותיי.

הפחד התגבר ואיבדתי כמעט את הביטחון העצמי להמשיך בטיפוח שלי.

ההחזקה שלי ל"עצמי"

לפני כמה ימים פגשתי בחברה שהקשיבה לי בעבר כשדיברתי על הפאלון דאפא. הפעם שוחחתי איתה יותר זמן ונראה שהיא מתעניינת בקריאת ספרי הדאפא.

אחרי שנפרדנו, היא שלחה לי מסרון להודות לי ואמרה שהיא תמיד נהנית לשוחח איתי.

כשקראתי את ההודעה הרגשתי גאה וחשבתי שזוהי הכרה בהצלחת מאמצי הבהרת האמת שלי. אבל אז הבנתי שזו הייתה החזקה ל"עצמי".

התחלתי להסתכל פנימה, אבל אחד המושגים האנושיים הפריע והוביל אותי לחפש כמה עניינים שטחיים כמו תהילה ורגשות. הפסקתי עם המושג והכרחתי את עצמי להסתכל פנימה עמוק יותר כדי למצוא את מקור ההחזקה הזאת.

המאסטר חיזק את מאמציי והמחשבות שלי הפכו צלולות יותר. בדקתי מהו ה"עצמי" הזה והגעתי להבנה חדשה.

חלקיקים של היקום הישן

הטיפוח  פועל בהתאם לפא, מה שכולל גם את סילוק החלקיקים הקטנים ביותר שמקורם ביקום הישן ולהחליפם בחלקיקים חדשים המתאימים ליקום החדש.

מהו פחד? פחד הוא חרדה מאובדן. אם אני מוכנה לאבד את החלקיקים הבסיסיים ביותר של חיי, ממה אני יכולה לפחד?

ההבנה החדשה הזאת ריסקה את קיר הפחד כמו בולדוזר, והרגשתי את החומר הזה של הפחד מתפוגג ונעלבי התמלא במחשבות נכונות עוצמתיות ובהדרת כבוד לדאפא ולמאסטר.

עם החיזוק שהעניק לי המאסטר הגעתי להבנה שעלי לשחרר לחלוטין את ה"עצמי". הבנתי שאני חייבת לחשוב ולפעול בצורה אלטרואיסטית לחלוטין.

במשך הימים הבאים, בכל פעם שהופיעה החזקה עקשנית, כמו עצלות, דאגה או תאווה, שאלתי את עצמי: "האם את יכולה לשחרר את העצמי הזה ולפעול בהתאם לפא?"

הלב שלי ענה בצורה חיובית. יכולתי להרגיש שהצד הישר שלי עומד איתן והמושגים האנושים נסוגים.

אחרי שחשבתי עוד על המקור של ה"עצמי", הבנתי שהחיים המקוריים של כל תלמיד דאפא נולדו בעולם של רמה מסוימת ביקום הישן. החיים האלה נושאים את התכונות של השליט של אותו עולם ביקום הישן. ההחזקות שלנו בחיים האלה נושאות גם הן את התכונות של המקום ההוא.

כשעולם אינו טוב מספיק לאפשר לו להמשיך ולהתקיים עוד, הבורא יהרוס אותו ויברא אחד חדש במקומו. כל החיים הישנים ייהרסו וחיים חדשים ייבראו.

אבל המאסטר מתקן את היקום הישן. המאסטר אינו רוצה להרוס את כל החיים בעולם הישן. הטיפוח-תרגול שלנו פועל בהתאם ליקום החדש באמצעות סילוק התכונות של היקום הישן.

היקום הישן מבוסס על "עצמי" ועל אנוכיות. היקום החדש של המאסטר מבוסס על אלטרואיזם וחוסר אנוכיות. הליך הטיפוח שלנו הוא כדי לסלק את האנוכיות מהחלקיקים הזעירים ביותר ולעזור גם לישויות חיות אחרות להמשיך הלאה לעתיד.

אנו חייבים ללכת בהתאם לכתבים של המאסטר, לשחרר את ההחזקה הבסיסית ל"עצמי", להפוך לישויות החיות באמת לטובת אחרים ולהשלים את הליך הטיפוח המופלא.

אנא תקנו אותי אם משהו אינו ראוי על בסיס הפא.