(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג צ'ן שיו-מיי מתה ב-29 בפברואר 2016 אחרי מעצר של 8 חודשים במרכז מעצרים. גופתה נשרפה ב-31 במארס 2016.

מתרגלת הפאלון גונג צ'ן שיו-מיי

בעלה, מומחה לרפואה בעל ניסיון רב שנים, קבע שגם מרכז המעצרים וגם בית החולים של הכלא אחראים למותה של אשתו.

המעצר

ב-24 ביוני 2015 נחטפה גב' צ'ן מביתה בכוח על ידי שוטרים מקומיים וסוכני "משרד 610" הם ערכו חיפוש בביתה ובזזו פריטים אישיים רבים וספרי פאלון גונג.

למחרת הם הגיעו למעונה השני של גב' צ'ן. הם החרימו עוד חפצים אישיים ולקחו את בעלה לתחנת המשטרה. הבעל שוחרר עוד באותו הלילה. גב' צ'ן נלקחה למרכז מעצרים.

גם בעל הבית שהשכיר להם את הבית נעצר ושוחרר למחרת היום. מתרגלת נוספת שהייתה בקשר עם גב' צ'ן נעצרה אף היא ושוחררה לאחר חודש ימים.

למשפחתה נודע שזמן ארוך טרם המעצר החלה מחלקת המשטרה במעקב אחר פעילויותיה של גב' צ'ן וגם התקינו מכשיר מעקב במכוניתה. הם הורו לתחנת המשטרה המקומית לבצע את המעצר.

מוחזקת במרכז מעצרים

הרשויות עצרו את גב' צ'ן לחודשיים. המקרה שלה נשלח למשרד התביעה אבל לא הוגשה תביעה רשמית, כך שעל-פי חוק היה עליהם לשחרר אותה. אך במקום זאת היא הועמדה לדין מספר פעמים, מה שגרם לה להתמוטטות נפשית ודיכאון.

בעלה שכר 4 עורכי דין עבורה. אחד מהם סיפר לבעל שאשתו נעשתה לא יציבה בנפשה. המשפחה דרשה את שחרורה לטיפול רפואי, אבל רשויות מרכז המעצרים דחה בכל פעם את שחרורה.

מתה במרכז מעצרים

התור הראשון שלה להערכה רפואית נקבע בסופו של דבר ל-29 בפברואר 2016. יום לפני מועד התור, בעלה קיבל שיחת טלפון דחופה ומיהר להגיע לבית החולים, אך גילה שאשתו כבר מתה.

הוא ביקש לראות את סרט המעקב ואת בדיקת האק"ג שלה. אחרי שבחן את כל המידע שיכול היה להשיג, הוא הגיע למסקנה שגם מרכז המעצרים וגם בית החולים צריכים לשאת באחריות למותה. גופתה של גב' צ'ן נשרפה ב-31 במארס 2016, אחרי לחץ הרשויות על משפחתה. רק המשפחה הקרובה הייתה עדה לטקס ההלוויה. בהלוויה נכחו כתריסר שוטרים שצילמו את הכול.