(Minghui.org)

סנאטור ג'ים אבֶּלר ממינסוטה פנה במכתב גלוי לשי ג'ין-פינג, נשיא סין, והמכתב נחתם במשותף על ידי 103 מחוקקים של מדינת מינסוטה. המכתב מביע דאגה לגבי הרדיפה נגד הפאלון גונג, מגנה את זוועות קצירת האיברים, ודוחק בנשיא הנוכחי של סין לסיים את הרדיפה מהר ככל האפשר.

העתק מהמכתב נשלח גם לנשיא טראמפ, לסנאטורים ולחברי הקונגרס המייצגים את מדינת מינסוטה.

מחוקקים ממדינת מינסוטה הביעו בגלוי במכתב את תמיכתם בפאלון גונג. בעבר הם גינו פעמים רבות את הרדיפה.

החקיקה במינסוטה פעילה מאוד בחשיפת קצירת איברים בסין מאז 2014 כאשר נציגת בית הנבחרים לשעבר פיליס קאהן כתבה מכתב למשרד הבריאות ולמשרד החינוך הגבוה של מינסוטה בדרישה לחקור את השימוש באיברים של אסירים בסין, ובכלל זה מאסירי מצפון "וממספר גדול של מתרגלי פאלון גונג". המכתב מצהיר: "אנו מודאגים מאוד מהאפשרות שייתכן וייעשה שימוש במידה כלשהי באיברים האלה בבתי חולים או שירותי בריאות במדינת מינסוטה" ומבקש אישור לכך שדבר כזה לא קורה. המכתב נחתם על ידי 35 נציגי ממשל של מינסוטה.

המחוקקים דרשו ממשרד הבריאות ומאוניברסיטאות לא להשתמש באיברים בלתי חוקיים מסין.

3 שנים אחר-כך, סנאטורים של בית הנבחרים של מינסוטה העבירו פה אחד את חוק SF2090 המביע דאגה מפרקטיקת קצירת האיברים השיטתית על ידי מדינה מאזרחים המוגדרים על ידה כדיסידנטים, ובעיקר ממתרגלי פאלון גונג, כמו גם ממאמינים של דתות אחרות וממיעוטים.

הסנאטורים וגם נציגי בית הנבחרים הציעו ב-2017 חוקים המגנים קצירת איברים בכפייה בסין.


'图1~2:明州参议院议员吉姆·艾伯勒(Jim Abeler)公开信'
מכתב גלוי לשי-ג'ין-פינג, נשיא סין שנכתב על ידי סנטור ג'ים אבלר ונחתם במשותף על ידי 103 מחוקקים