(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג נרדפים בסין כבר 18 שנה. במהלך השנים האלה, התמידו מתרגלי הפאלון גונג לספר לאזרחי סין מהו הפאלון גונג ומדוע המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רודפת את השיטה ואת המתרגלים בה.

עוד ועוד אנשים יכולים כעת לראות מבעד לתעמולת המק"ס, והם החלו להגן על מתרגלי הפאלון גונג מפני הרשויות.

כפריים מגינים על מתרגלי פאלון גונג

אחד משכני יודע שאני מתרגל פאלון גונג, ואמר לי ששוטרים הגיעו לכפר שלנו יום אחד ושאלו את תושבי המקום איפה אני גר. התושבים אמרו לשוטרים: "אנשים המתרגלים פאלון גונג לא עושים דברים רעים. למה אתם רוצים לעצור אותם? אתם השוטרים, אתם לא עושים דברים טובים".

השוטר ששמע זאת נכנס לחנות קטנה ושאל את האנשים אותה שאלה, אבל הם כולם שתקו, ואז יצאו מהחנות בזה אחר זה. השוטר יצא מהחנות כשהוא ממלמל לעצמו: "אי אפשר לקחת אותם כבר. כל האנשים האלה מגינים עליהם".

(...)