(Minghui.org)

על המורה לאמנות מר דונג ג'י-יו נגזרה תקופה של 3 שנים בכלא משום שלא הסכים לוותר על הפאלון גונג. במהלך כליאתו העבירו אותו עינויים אינטנסיביים, אך הוא שרד לספר את סיפורו.

מר ג'ונג ג'י-יו, מורה לאמנות המתרגל פאלון גונג, עבר עינויים בכלא בן-שי בשל אמונתו

כליאה עקב סירוב לוותר על הפאלון גונג

טרם כליאתו לימד מר דונג אמנות בבית הספר שיונג-די לעיצוב ולאמנות מודרנית בעיר שן-יאנג. ב-24 באוקטובר 2013 פשטו שוטרים על בית הספר ועצרו באופן בלתי חוקי יותר מ-20 מורים ותלמידים בשל אמונתם בעקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". ראה: משטרת שן-יאנג מטילה אימה בקמפוס בית הספר לאמנות מסורתית סינית

ביולי 2014 הועמד מר דונג למשפט ונגזרו עליו 3 שנים בכלא. הוא עונה באמצעות אלות מחשמלות, מכות ומעצר מבודד.

כלא בן-שי

כדי לכפות עליו לעבור "שינוי" באמצעות וויתור על אמונתנו הרוחנית, הורו הסוהרים על אסירים לקשור את מר דונג בחדר ללא מצלמות.

ב-20 בנובמבר 2015 הסוהר וואנג חישמל את ידיו של דונג, את ראשו וצווארו בשתי אלות מחשמלות ובה בעת אחד האסירים משך באוזניו והכה בירכיו ובברכיו שוב ושוב. לא נתנו לו מזון ומנעו ממנו שינה.

למחרת המשיכו האסירים לענות אותו. הם דרכו בכוח על רגליו היחפות, סטרו על פניו והכו בירכיו ובעקביו. לאחר מכן כפו עליו לכתוב הצהרות לוויתור על הפאלון גונג כמו גם לצפות בסרטי ווידיאו המכפישים את השיטה.

העינויים ארכו כך 8 ימים ולילות. מר דונג לא יכול היה עוד ללכת בצורה נורמלית במשך שבועיים לאחר מכן. הוא היה תחת מה שהם מכנים "פיקוח חמור" ולא הרשו לו לדבר עם אף אחד.

עורך דינו הגיע לכלא פעמיים כדי לפגוש אותו, אבל רשויות הכלא מנעו את הביקורים.

ב-14 במארס 2016 כתב מר דונג בקשה רשמית לרשויות הכלא להיפגש עם עורך דינו וסיפר על העינויים שעבר כדי לוותר על אמונתו. כמו כן הצהיר בהצהרה חגיגית: "כל דבר שאמרתי או כתבתי נגד הדאפא תחת עינויים בטל ומבוטל. אני תמיד אטפח בדאפא".

באפריל 2016 הוא דיווח למנהל בית הכלא על העינויים שעבר מידי הסוהרים ואסירים, אך לא קיבל כל תשובה.

ב-15 וב-16 באפריל הוא הגיש 2 תלונות בתיבת התלונות של הכלא כשהוא מבקש לראות את המפקחים, אך הוא לא שמע דבר מהם.

כלא בן-שי המשיך להחזיק את מר דונג כלוא באופן בלתי חוקי עד ה-23 באוקטובר 2016, היום בו שוחרר