(Minghui.org)

נהגתי להימנע מלקרוא כתבות המתארות איך המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רודפת מתרגלי פאלון גונג עמיתים. פחדתי שאם אקרא אותן זה יגרום לי לפחד עוד יותר.

כשבן משפחה של אחת המתרגלות נעצר, היה עליי לעמוד מול שוטרים, תובעים ושופטים. לעתים קרובות חשתי מאוימת. יתר על כן, נוכחתי לדעת שאינני טובה כל כך בהסברת העובדות לגבי הרדיפה נגד הפאלון גונג.

מאוחר יותר הורדתי וארגנתי לי מאמרים רלוונטיים מאתר מינג-הווי. קראתי גם מאמרים הקשורים לחוק הסיני ולאחריות של מדיניות אכיפת החוק.

השתמשתי בחלק מהמידע הזה כשכתבתי מכתבים לרשויות והתייעלתי יותר בהעלאת מודעות בציבור.

משום שרוב בכירי הרשות פועלים בצורה עיוורת על פי הוראת המק"ס, לא אכפת להם מהתועלות שפאלון גונג מעניק למתרגלים שלו.

אבל כשאתה מספר להם שהם ייחשבו בעתיד אחראיים למעשיהם הרעים, הם פתאום מתעניינים יותר במה שיש לך לומר.

לכתוב מכתבים ולעשות שיחות טלפון

בתחילה כתבתי מכתבים והתקשרתי בטלפון לצוותים משפטיים שונים. לבסוף, אחרי שסילקתי את ההחזקה שלי לפחד, דיברתי איתם פנים אל פנים. לזה הייתה השפעה טובה יותר בהרבה.

שלחתי בדואר כ-40 מכתבים לבן משפחה שהיה במעצר. רבים מהמכתבים לא נמסרו. אבל אני ידעתי שהמכתבים ייפתחו וייקראו על ידי צוות מרכז המעצרים, לכן ניצלתי את ההזדמנות הזאת להבהיר את העובדות.

השופט הממונה על התיק של בן המשפחה שלי הורה לעורך הדין שלנו להודיע לי שאם לא אפסיק לשלוח מכתבים למרכז המעצרים, אני עלולה לעמוד בעצמי בפני כתבי אישום. שיערתי שהמכתבים ששלחתי נמסרו למשטרה או ל"משרד 610".

כשצלצלתי למחלקות המשפטיות השונות, הייתי שואלת אותם קודם כל על בן משפחתי ואז העברתי את נושא השיחה לאחריות של אכיפת חוק. כשהבחינו שאני מתמצאת היטב בחוק, הם לא העזו לאיים עלי.

כמו כן סיפרתי להם על הרדיפה נגד הפאלון גונג ועל התוצאות שבהשתתפות בה. ציינתי שהקמפיין המתמשך של המק"ס נגד שחיתות בסין, מכוון מטרה למעשה נגד היחידים האלה המעורבים ברדיפה.

לפני שסיימתי את שיחת הטלפון שלי, הסברתי על התועלת שמפיקים מתרגול פאלון גונג והבאתי מספר רב של דוגמאות מההתנסות האישית שלי עצמי, כמו גם כיצד אחרים החלימו מסרטן וממחלות אחרות שהתישו את גופם.

גיליתי שלצוותי אכיפת החוק לא היה מושג כלל לגבי לשון החוק בסין, והם פשוט פעלו על-פי הוראות מרשויות בדרג גבוה. הם האמינו בצורה עיוורת בתעמולה נגד הפאלון גונג שהופצה על ידי המשטר. תובעים רבים חזרו על אותם שקרים שהושמעו בכלי התקשורת, שכולם בשליטת המדינה.

שופט בבית דין ביניים ראשי בעיר שלי טען שהוא פשוט פועל על-פי מדיניות הממשלה כשהוא גוזר דינם של פאלון גונג. כששאלתי לאיזו מדיניות מסוימת הוא מתייחס, הוא נהיה מתוסכל וטרק בכעס את הטלפון.

"הייתי רוצה לשוחח אתך עוד בעתיד"

יום אחד ביקרתי את סגן המפקד של תת תחנת משטרה מקומית שעוצרת מדי פעם מתרגלים. אחרי שהצגתי בפניו הוכחה על אופייה הבלתי חוקי של הרדיפה הוא אמר: "אני יודע שהרדיפה אינה חוקית".

אמרתי לו: "מאחר שגם אין כל מדיניות רשמית של הממשלה הקובעת שתרגול פאלון גונג אינו חוקי, על סמך מה אתה מבסס את הרדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג?"

"על חשיבה", הוא השיב. "המשטר פשוט אינו יכול להרשות לך לתרגל פאלון גונג". נוכחתי לדעת שהוא באמת הבין את טבעו המרושע של המשטר, הטוען שהוא שולט על פי חוק כשהוא מבצע רדיפה בלתי חוקית בעליל.

הוצאתי עיתון שהבאתי איתי והצבעתי על שלושה מקומות מודגשים. הוא אמר מיד: "כל אחת מהנקודות האלה קשורה לדתות, לא לפאלון גונג".

שאלתי אותו אז: "אם כן מדוע משמיצים את הפאלון גונג כדת, כשזה ברור שהוא אינו דת?" הוא נותר ללא מענה ויחסו כלפי התרכך.

הסברתי שאנשים בעיר זועמים על המשטרה שעוצרים מתרגלים טובי לב. כשאמר לי שהוא רק ממלא הוראות, ציינתי בפניו שבעתיד הוא ייחשב אחראי למעשיו.

הוא נראה מתוסכל ובדק את לחץ הדם שלו 3 פעמים במהלך השיחה בת השעה שלנו. לאחר מכן הוא פתח את המגירה שלו והראה לי מספר רב של מרשמי תרופות שהוא לוקח מדי יום.

אמרתי לו: "אתה חולה מפני שאתה משתתף באופן פעיל ברדיפה". הוא ענה: "זו העבודה שלי, עליי להרוויח כסף". אמרתי לו שהוא יוכל לבצע את חובותיו מבלי לקחת חלק ברדיפה ישירות.

כשקמתי ללכת, הוא אמר: "הייתי רוצה לשוחח אתך עוד בעתיד".

כל ההתנסויות האלה עזרו לי לסלק את ההחזקה שלי לפחד. הבנתי גם שאנשים רבים איימו עלי בעבר עקב המנטליות שלי המבוססת על פחד.

כשהמחשבות הנכונות שלי התחזקו, נעשה קל יותר להבהיר את האמת לאנשים במערכת המשפטית. לא שמרתי בלבי כל כעס, שנאה או מנטליות של מאבק כלפי אף אחד מהם.