(Minghui.org)

ניו ביאן-ביאן, תושבת מחוז טונג-ווי בת 52, הייתה בביתה ב-8 במארס 2017 כששוטרים פרצו לתוך ביתה ועצרו אותה. היא הייתה על הכוונת שלהם משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

חמותה ניסתה להגן עליה והשוטרים הפילו אותה ארצה.

עורך הדין שלה ביקר אותה ב-21 במארס, ושם לב שיש חתכים וחבלות בפניה. המשפחה שכרה עורך דין שני מיד לאחר מכן. עורך הדין החדש ביקר אותה ב-26 באפריל ולמד מפיה שהיא נחקרה במשך יותר משלושים שעות ברציפות לאחר מעצרה, וכי אחד השוטרים השתמש בספר כבד עם כריכה קשה כדי להכות בפניה שוב ושוב.

עורכי הדין והמשפחה דרשו את שחרורה, אבל ראש משרד הביטחון הציבורי המחוזי שהוביל את מעצרה, באו האן-ג'ואו, סירב.

עורכי הדין שלחו לו בכתב את דעתם המשפטית לגבי חוקיות המעצר, אך מעולם לא קיבלו תגובה. התיק של גב' ניו הועבר למשרד התביעה ב-26 במאי.

ב-10 ביולי, בית המשפט המקומי פסק לבטל את התיק נגדה, ומשרד התביעה החליט לא להאשימה. אבל באו האן-ג'ואו סירב לשחררה.

נכון לפרסום המאמר ב-24 ביולי, גב' ניו עדיין עצורה במרכז המעצר של דינג-שי.