(Minghui.org)

מופע ה"שן יון" נותן הזמנות נהדרת למתרגלים לעזור למורה להציל ישויות חיות, וכל האנשים מצפים לצפות בו בכל שנה.

המורה תכנן כל מושב באולם בשביל אדם מסוים שצריך להינצל. המורה נותן לנו את ההזדמנות לבנות את המוסריות האדירה שלנו כשאנחנו מעבירים את המסר ומצילים אנשים.

לפני כמה שנים היה קשה לקדם את מכירות הכרטיסים בניו יורק, המתאמים היו מודאגים ולכן הם עודדו את המתרגלים לקנות כרטיסים. יותר מפעם אחת שמעתי את המתאמים במפגשי לימוד פא קבוצתי מעודדים את המתרגלים לקנות כרטיסים. כשהם ניסו להעריך כמה כרטיסים יימכרו, לעתים קרובות הם כללו בחישובים שלהם את מספר המתרגלים המקומיים, הם האמינו שכל המתרגלים צריכים לצפות ב"שן יון" ושהם יקנו כרטיסים.

כל המתרגלים אוהבים לצפות ב"שן יון". בניו יורק כל מתרגל צפה לפחות במופע אחד, ובעבר היו מתרגלים שצפו אפילו בכל המופעים. במחשבתנו היה לנו רעיון כזה: "אנחנו חייבים לצפות לפחות במופע אחד בכל שנה."

אחרי שהמורה לימד את הפא בקשר ל"שן יון", רוב המתרגלים הפסיקו לקנות כרטיסים הרבה זמן לפני המופע. במקום, הם קנו כרטיסים בקופת האולם לפני תחילת המופע, במטרה לתת הזדמנות ליותר אנשים רגילים להשיג כרטיסים. חלק מהמתרגלים עדיין המשיכו להזמין כרטיסים כמה שבועות מראש. אך אם הם שמעו שאנשים רגילים צריכים את הכרטיסים, הם הציעו להם את הכרטיסים שלהם.

בכל זאת, עדיין היו מתרגלים שלא רצו לוותר על הכרטיסים שלהם. כתוצאה מכך, אנשים רגילים עם קשר גורלי ל"שן יון" לא הצליחו להשיג כרטיסים למופע. המושבים באולם שתוכננו על ידי המורה לאנשים האלה נתפשו על ידי מתרגלים, והאנשים הללו החמיצו את ההזדמנות שלהם להינצל.

יש מתרגלים עם החזקה כזאת: "אני צריך לצפות בשן יון", ויש גם מתאמים עם ההחזקה הזאת. זאת פִרצה. אנחנו צריכים לחשוב על אחרים קודם ולשמור את המושבים למען הישויות החיות, כי זה מה שהמורה רוצה שנעשה. עלינו להתנהג כמו מטפחים. אם יש לנו מושגים כמו: "מתרגלי דאפא צריכים לצפות בשן יון. לאף אחד אין זכות לעצור אותנו, והמושבים צריכים להישמר בשביל מתרגלים." אז הכוחות הישנים ינצלו את הפרצה כדי להפריע לנו.

מצאתי גם שבמהלך קידום המכירות למופע, חלק מהמתרגלים אוהבים להשוות עם ההישגים שהיו לנו בעבר. אם אנחנו מוכרים יותר מאשר בעבר הם מאמינים שהשתפרנו ומרגישים מרוצים. חלק מהמתרגלים מתייחסים ל"מכירת אותה כמות כרטיסים כמו בשנה שעברה" כמטרת המכירות שלנו השנה, והם מתעלמים מהדרישות של הפא והמאסטר.

אני רוצה להזכיר למתרגלים עמיתים: במהלך קידום המכירות ל"שן יון", המחשבה שלנו חייבת להיות טהורה ונכונה. אנחנו צריכים להימנע מליצור מכשולים לעצמנו.