(Minghui.org)

ביוני 2016 נעצר המתרגל צ'ו ליאן-שי בן 58 תושב העיר דא-ליאן. בנובמבר 2016 הוטלו עליו 4 שנים בכלא בשל אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. למשפחתו נודע על כך רק ביוני 2017 , 7 חודשים לאחר המשפט.

זו אינה הפעם הראשונה שהוא על כוונת הרשויות בשל אמונתו. ב-2001 נגזרו עליו 10 שנים בכלא. ב-2012 נשלח לשנתיים למחנה עבודה בכפייה. מעצרו האחרון אירע פחות מ-3 שנים אחרי ששוחרר ממחנה עבודה בכפייה.

כשמשפחתו הגיעה למרכז המעצרים המקומי בתחילת יוני 2017 לבקר אותו, הם הופתעו לדעת שמר צ'ו כבר אינו נמצא שם. הסוהרים טענו שאין להם מושג היכן הוא נמצא. לאחר ימים של חיפוש גילתה המשפחה שהוא הועבר לכלא ליאו-נאן.

ב-21 ביוני ביקרו בני המשפחה את מר צ'ו בכלא. הוא סיפר להם שנכנס לכלא 15 יום קודם לכן, ושהוא הגיש ערעור על גזר הדין שגזרו לו ללא עילה חוקית.