(Minghui.org)

הגב' ג'אנג גווי-רונג מהעיר צ'י-טאי-הה נשלחה לשלוש וחצי שנים בכלא, ונקנסה בסכום של 3,000 יואן, משום שסירבה לוותר על התרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת בסין מאז 1999 על ידי המשטר הקומוניסטי.

גזר הדין נגד הגב' ג'אנג בת ה-64 הוצא בשימוע חשאי, לאחר שני דיונים בבית משפט. בראשון, שהתקיים בדצמבר 2016, ייצג אותה עורך הדין, בשני, שהתקיים ב-10 בינואר 2017, לא אפשרו לו להיכנס לאולם המשפט כשסירב לעבור בדיקה ביטחונית בכניסה, החוק עורכי דין אינם צריכים לעבור בדיקה כזאת.

3 ימים לאחר מכן נערך שימוע חשאי, מבלי שבית המשפט יודיע לעורך הדין או למשפחה, ולאחר שבית המשפט שכנע אותה שעורך הדין הפסיק לייצג אותה. היא הייתה בהלם כאשר ב-18 בינואר 2017, עורך דינה הודיע לה כי בית המשפט מעולם לא הודיע לו על השימוע.

גב' ג'אנג הגישה ערערו לבית דין הביניים של העיר צ'י-טאי-הה.

ב- 11 בפברואר 2017 התפרסם המאמר Court Deceives Local Woman into Trial without Lawyer and Family Present, המפרט כיצד הונה בית המשפט את המתרגלת לקיים שימוע ללא נוכחות עורך דינה או משפחתה. להלן תרגום המאמר:

במאי 2016 המשטרה קיימה מעצרים המוניים של מתרגלי פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת בסין מאז 1999. הגב' ג'אנג גווי-רונג מהעיר צ'י-טאי-הה נעצרה עם עוד 12 מתרגלי פאלון גונג ללא עילה חוקית. בדיון השלישי שלה בבית המשפט היא הייתה לבדה, משום שבית המשפט לא הודיע לעורך הדין שלה או למשפחתה על הדיון. עורך הדין החל לברר מדוע, וכמה ימים לאחר מכן גילה שהרשויות אמרו לה שעורך הדין שלה הפסיק לייצג אותה.

מאז שגב' ג'אנג נעצרה ועד לפרסום מאמר זה, היא כלואה ומעונה במרכז המעצרים צ'י-טאי-הה. אחרי מעצרה פשטה המשטרה על דירתה והחרימה כסף מזומן וחפצים אישיים.

עורך דינה שלח מסמכים רשמיים בדרישה ממשרד התביעה לשחרר אותה בערבות עד למשפטה, כמו גם לשלול ראיות שלא הושגו בשרך חוקית. משרד התביעה התעלם מדרישותיו.

פגישת עורך הדין עם השופט לפני השימוע הראשון במשפט

השופט המכהן בבית הדין של מועצת טאו-שאן ביקש את עורך דינה של גב' ג'אנג להיפגש עמו יום לפני השימוע הראשון. בפגישה נודע לעורך הדין שבמהלך חקירתה של גב' ג'אנג שנמשכה 14 שעות לא נתנו לה אוכל או מים והיא הייתה נתונה לאיומים וקללות. לאחר שהשופט סירב להציג את סרט הווידיאו מהפשיטה שנערכה בביתה, דרש עורך הדין לחקור את המשטרה במהלך המשפט.

השימוע הראשון

גב' ג'אנג הופיעה בפעם הראשונה בבית הדין ב-29 בדצמבר 2016. בתחילת השימוע דרש עורך הדין שהתובע יואשם במשוא פנים. הוא חשד שהתובע מגן על השוטרים שלכאורה גנבו חפצים וכסף במהלך הפשיטה על ביתה. הוא האשים את התובע על כך שלא שיחרר את גב' ג'אנג בערבות ועל כך לא שלל ראיות שהושגו באופן בלתי חוקי.

מאוחר יותר תבעה משפחתה של גב' ג'אנג את השוטרים על גניבה.

רשויות בית הדין דרשו מגב' ג'אנג לפטר את עורך דינה ולהודות באשמה. כמו כן לחצו על עורך הדין להפסיק לייצג את גב' ג'אנג.

פגישת עורך הדין עם השופט לפני השימוע השני

יום לפני מועד השימוע השני נפגש עורך הדין עם השופט. הוא סירב לבידוק בטחוני ולכן נאלץ לשוחח עם השופט מחוץ לתחום בו פעלו שומרי הביטחון. השופט דרש ממנו לא לחקור את הראיות שהוצגו בבית הדין, בקשה די מוזרה מסנגור.

באותו יום אחר הצהריים נפגש עורך הדין עם גב' ג'אנג וכך נודע לו שלא יידעו אותה על מועד השימוע, שעל-פי חוק היה חייב להיעשות 3 ימים בטרם השימוע.

השימוע השני

זמן קצר לפני השימוע השני של ה-10 בינואר, השופט זימן אליו את עורך הדין. הוא הודיע לו שהמשפט יועבר למרכז המעצרים בו מוחזקת גב' ג'אנג במקום משפט פתוח.

מאחר שעורך הדין סירב שיערכו לו בידוק ביטחוני, לא אפשרו לו להיכנס למרכז המעצרים. מאוחר יותר הוא ראה את צוות בית הדין עוזב ואחריו השופט. השופט אמר שלא יהיה משפט. גב' ג'אנג אמרה לעורך דינה יום קודם לכן שהיא מסרבת להישפט אם לא תיוצג על ידי פרקליט.

לאחר מכן סירבו הרשויות לאפשר לעורך הדין להיפגש עם לקוחתו אלא עם יקבע תור לביקור שיאושר על ידי בית הדין.

השימוע השלישי נערך בחשאי

בית הדין המקומי לא הודיע על מועד השימוע השלישי של גב' ג'אנג לעורך דינה או למשפחתה.

כשסוף סוף התירו לעורך הדין להיפגש עם גב' ג'אנג ב-18 בינואר נודע לו שהשימוע השלישי במשפטה נערך חמישה ימים קודם לכן. היא הסכימה לשימוע מפני שצוות בית הדין אמר לה שביטלו את מינויו של עורך הדין כיועץ משפטי והוא אינו מייצג אותה עוד.

שיחתם נקטעה על ידי איש צוות מרכז המעצרים בטענה שיו"ר בית הדין אסר על גב' ג'אנג להיפגש עם בא כוח משפטי. לאחר מכן הוציאו אותה שני גברים בכוח מחדר המבקרים.