(Minghui.org)

יותר מ-20 מתרגלי פאלון גונג כלואים עדיין בכלא שָא-יָאנג בהו-ביי בשל סירובם לוותר על אמונתם הרוחנית. חלק מהם נחשפו לעינויים באופן קבוע.

מר ג'אן-שין-דזי- כלוא כבר 7 שנים בשָא-יאנג. בשל סירובו ללבוש את מדי הכלא ולענות במסדר הנוכחות, הוא כלוא בבידוד במשך 5 שנים רצופות.

מר שיה מינג-ליאנג- כפו עליו לעמוד במשך 3 ימים רצופים ללא שינה, אחרי שסירב לכתוב הצהרות שבהן הוא מוותר על הפאלון גונג.

מר לי וואן-דֶה- בן 65 התעייף מעמידה למשך פרקי זמן ארוכים והתיישב. הסוהר שהיה בתורנות הוביל קבוצת אסירים שהמטירו עליו אגרופים ובעיטות. שני מתרגלים- ששמם לא ידוע בינתיים קיבלו הוראה לנקות בתי שימוש כל יום. יום אחד כמה אסירים סתמו את פיהם בסמרטוטים והכו אותם בפראות.