(Minghui.org)

המתרגלת ג'ו גווי-לין בת 53 תושבת נפת שי-מן בפרובינציית הו-נאן מתה חודש כמעט לאחר שנגזרו עליה 3 שנים בכלא בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

מאז החלה הרדיפה ב-1999 גב' ג'ו הייתה במעצר שוב ושוב בשל היותה מתרגלת של פאלון גונג. בעלה התגרש ממנה תחת לחץ הרשויות, ומעסיקה פיטר אותה מעבודתה.

מעצרה האחרון חל בסוף יולי 2017 היא נחטפה על ידי שוטרים בעודה עורכת קניות. למחרת היום הסיעו אותה השוטרים למרכז מעצרים מקומי. הם שחררו אותה בערבות כשהבדיקות הרפואיות הנדרשות שלה הצביעו על לחץ דם גבוה בצורה חריגה. הם הציבו 2 שוטרי-חרש מחוץ לביתה ועקבו עליה מקרוב. לאחר 10 ימים גזר עליה בית דין מקומי 3 שנים בכלא.

לחץ הדם שלה נותר גבוה, אפשרו לה לדחות את כניסתה לכלא. אולם הסוכנים נותרו מחוץ לביתה.

תחת הנסיבות, מצבה של גב' ג'ו המשיך להתדרדר כל הזמן. ב-31 באוגוסט היא לקתה בשבץ ומתה.