(Minghui.org)

כמה אנשים יצרו מודל של טלפונים ניידים עם תכנה "נגד ציתות" וקידמו אותו חזק, בשם המאסטר ובשמם של כמה מתאמים עיקריים, כפרויקט חשוב בקרב מטפחים בסין ומחוצה לה. מתרגלים בכמה אזורים בסין שהושפעו מכך ביקשו מאתר מינג-הווי אישור לכך, לאור החשש שכל עוד הרדיפה בסין נמשכת, העניין הזה עלול לגרום לאי-סדר כספי ולהפסדים של מתרגלים בסין ומחוצה לה. כמו כן זה עלול לגרום בקלות להפסד חמור במונחי ביטחון וטיפוח. בינתיים, אלה המעורבים ניסו להשפיע על מינג-הווי. בתוך הבלבול הזה, הנהלת מערכת מינג-הווי נועצה במאסטר בשם כולם. המאסטר הורה לנו לומר לתלמידי הדאפא: ראשית, מה שהמאסטר רוצה זה לא סוג זה של טלפון נייד. שנית, אין לקדם אותם בקרב המתרגלים (תלמידי הדאפא).

בזאת אנו מציעים את התגובה הגלויה הזאת למתרגלים העמיתים שהושפעו מכך. בואו ונלך היטב וביציבות ביחד את החלק האחרון של נתיב הטיפוח שלנו בתיקון הפא.

הנהלת מערכת מינג-הווי 2 באוגוסט 2017