(Minghui.org)

משרד הבריאות של פרו הזמין מתרגלי פאלון גונג מקומיים ללמד את תרגילי השיטה לאזרחים בקומאס, אחת המועצות המאוכלסות ביותר בצפון עיר הבירה לימה.

האירוע אורגן על ידי משרד הבריאות ומועצת העיר קומאס במרכז הקהילתי ב-25 באוגוסט עבור תושבים בגיל הזהב. רשויות משרד הבריאות מכירים את הפאלון גונג. הם פנו מספר פעמים למתרגלים לגבי אפשרות להשתתף באירוע הזה.

מתרגלי פאלון גונג מלמדים את תרגילי השיטה באירוע לאזרחים המבוגרים בקומאס

מתרגלים מדגימים את תרגילי הפאלון גונג באירוע הקהילתי במרכז העירוני בקומאס

יותר מ-400 איש מקבוצות עירוניות שונות הגיעו לאירוע ומלאו את המרכז. המתרגלים בחולצות צהובות עליהן מודפסות המילים "פאלון דאפא", הדגימו את תנועות תרגילי השיטה השקטות וההרמוניות בליווי המוסיקה המרגיעה. מבקרים רבים התאספו במקום. תריסר מהמבקרים התקרבו לבמה וחיקו את תנועות תרגילי השיטה.

אחרי ההדגמה, משתתפים רבים לקחו את העלונים ואמרו שהם רוצים ללמוד עוד על הפאלון גונג. המארגנים התנצלו על המחסור בזמן והביעו את רצונם להקדיש לכך עוד זמן בעוד כמה ימים כדי שאנשים יוכלו לקבל הבנה נוספת על השיטה.