(Minghui.org)

ג'ונג יי-פאנג, מתרגלת פאלון גונג בת 63, שוחררה ב-17 בינואר לאחר 8 שנים בכלא הנשים בלונג-צ'ואן-יי בסצ'ואן. גב' ג'ונג היא גמלאית שהחלה לתרגל ב-1998 והחלימה עקב זאת ממחלות רבות.

מאז החלה הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין גב' ג'ונג נעצרה על ידי המשטרה, הייתה במעצר במחנה עבודה בכפייה וכלואה בבית הכלא בשל אמונתה בפאלון גונג.

שמונה שנות כליאה

ב-14 באוקטובר 2009 גב' ג'ונג הגיעה לעיר פאן-ג'י-הואה כדי לחדש את כרטיס הזיהוי שלה, ונעצרה על ידי המשטרה. ראש "משרד 610" המחוזי ועוד 10 שוטרים הפכו ובזזו את ביתה. היא נלקחה ל"משרד 610" לחקירה. חקרו אותה איפה המחשב שלה. גם החרימו מביתה 2,300 יואן במזומן בלי להודיע לה.

היא אמרה שמכרה את המחשב לקונה לא ידוע, אבל לא הסכימו לקבל את תשובתה ועינו אותה בקשירה ל"ספסל נמר". הם הכו בראש וברקותיה בגליל נייר.

אחר כך קשרו את ידיה מאחורי גבה בחבל, וקשרו את החבל למסילה בקיר. הם משכו את החבל בהדרגה והרימו אותה מעלה וסתמו את פיה ואפה בסמרטוט מלוכלך. כך היא נחקרה תחת עינויים עד השעה 23:00. לאחר מכן לקחו אותה למרכז המעצרים וואן-יאו-שו.

ב-6 ביולי 2010 נגזרו עליה 8 שנים בכלא הנשים לונג-צ'ואן יי בסצ'ואן.

מעצרים קודמים בשל אמונתה

גב' ג'ונג החלה לתרגל ב-1998 והחלימה ממחלות שונות ובכלל זה מדלקת מפרקים כרונית. באפריל 2001 היא שוחחה עם חברה לעבודה על ההחלמה שלה ממחלות רבות עקב התרגול בשיטה. העמיתה דיווחה למשטרה וזכתה לפרס של 1,500 יואן על כך. שוטרי מועצת רן-הה ביחד עם סוכני "משרד 610" ערכו חיפוש וביזה בביתה ולאחר מכן העבירו אותה למרכז מעצרים בוואן-יאן-שו.

במרכז המעצרים עברה עינויים. הורו לה לרדת לישיבה שפופה 100 פעמים ברצף. האסירות קיבלו הוראה להכות אותה, מבלי שישאו באחריות לתוצאות. הן כבלו את רגליה למשך שבועיים בכבלים השוקלים כ-20 קילוגרם.

הדגמת עינויים- כבלים כבדים על הרגליים

בהיותה במרכז המעצרים היא נלקחה על ידי סוכני "משרד 610" לחקירה באחד ההוסטלים. כפתו את ידיה ותלו אותה על מסגרת חלון מהשעה 14:30 עד השעה 9:30 בבוקר המחרת. לאחר מכן בידיים כפותות מאחורי גבה היה עליה להתכופף קדימה במשך 3 שעות. מנעו ממנה אוכל או מים עד שהחזירו אותה למרכז המעצרים בחצות.

במרכז המעצרים הייתה במעצר במשך חודש ימים והרשויות סחטו מאחותה 1,000 יואן לפני ששחררו אותה. 3 שבועות לאחר מכן פרצו שוטרים לביתה, אבל עזבו את המקום לאחר שקראה לעזרה.

מעצרים קודמים

ביוני 2001 נעצרה גב' ג'ונג כשהלכה למקום עבודתה לקחת את קצבת הפנסיה שלה. היא הועברה למרכז המעצרים ומשם למשך שנה וחצי למחנה עבודה בכפייה נאן-מו-שי בנפת דזי-ג'ונג.

במחנה אילצו אותה לבלוע תרופות המיועדות לחולי נפש. היא שוחררה באוקטובר 2002.

לקראת משחקי אולימפיאדת 2008 המשטרה הטרידה אותה שוב. כדי להימנע ממעצר היא עזבה את מקום מגוריה. היא חזרה ב-2009 כדי לחדש את כרטיס התושב שלה, נעצרה ונגזרו עליה 8 שנים בכלא.