(Minghui.org)

גב' צ'ן פינג, בעלת תואר שני באוניברסיטת הרווארד, נעצרה בסין בספטמבר 2013 בשל תרגול בפאלון גונג. נגזרו עליה 3 שנים ו-3 חודשים בכלא. בכלא הזריקו לה סמים בלתי ידועים, האכילו אותה בכוח ובכפייה ושטפו את מוחה.

מעצר זה התרחש 14 חודשים לאחר מעצר קודם בשל אמונתה, שאירע ביולי 2012. על בעלה הופעלו לחצים להתגרש ממנה. אחרי שחרורה סיפרה גב' צ'ן על כל מה שסבלה.

לחצים לוותר על אמונתי

אחרי שנעצרתי בביתי בשנחאי בספטמבר 2013, הייתי עצורה במרכז המעצרים של מועצת שו-הווי בשנחאי. ב-25 בנובמבר 2013 הועברתי לכלא הנשים בשנחאי.

מיד אחרי תהליך הקבלה לכלא הכניסו אותי למעצר מבודד. 3 אסירות קיבלו הוראה לפקח עלי מקרוב. כשניסיתי לתרגל את תרגילי הפאלון גונג כל יום, האסירות ישבו עליי. לאחר מכן הן קשרו את ידיי למותניי בחגורה למשך שבועיים כדי שלא אוכל לתרגל.

מאחר שסירבתי לוותר על הפאלון גונג לא הרשו לי לרכוש בחנות הכלא פריטים אישיים כמו נייר טואלט, סבון, מברשת שיניים וכדומה. במשך חודשיים לא צחצחתי שיניים.

במארס 2015 העבירו אותי לתא אחר. 5 אסירות שהו ביחד איתי בתא ופקחו מקרוב אחר כל תנועה שלי. הן השאירו את האור דולק כל הלילה ועשו כל מיני רעשים כדי שאשאר ערה.

אחת הסוהרות ניסתה להתיידד איתי ולשכנע אותי לוותר על אמונתי. היא סיפרה על החיים שלה ואז ניסתה להראות לי מדוע אני צריכה לוותר על השיטה. היא לא הצליחה לרמות אותי וסירבתי להקשיב לה.

הזריקו לי סמים והאכילו אותי בכוח ובכפייה

באוגוסט 2015 שלחו אותי לבית החולים של הכלא. הם טענו כביכול שיש לי חום גבוה, למרות שמצב בריאותי היה בסדר. קשרו אותי למיטה ונתנו לי עירוי נוזלים דרך הווריד. כל גופי התכסה בפריחה מפני שלא הרשו לי להתרחץ במשך זמן ארוך כל כך. אחרי 7 שבועות של עינויים החזירו אותי לכלא.

ב-3 בנובמבר 2015 הבחנתי ששמו במי השתייה שלי סמים. הקיבה שרפה לי והיה לי פעמיים שלשול מיד לאחר ששתיתי. שוב שלחו אותי לבית החולים של הכלא וקשרו אותי למיטה במשך 35 ימים.

ב-25 בפברואר 2016 פתחתי בשביתת רעב וסבלתי כך במשך 3 וחצי חודשים. במהלך הזמן הזה האכילו אותי בכוח ובכפייה ואיבדתי שליש ממשקלי. משקלי הגיע בסוף ל- 50 קילוגרם בערך ורגליי התנפחו.

פעם אחת לא נתנו לי לצאת לשירותים במשך יומיים ונאלצתי להרטיב במכנסיי.

כשסירבתי לאכול או לשתות כל דבר ששמו בו סמים, האסירות האכילו אותי בכוח ובכפייה 3 עד 5 פעמים ביום. בכל פעם שהאכילו אותי היה לי דימום כל כך חזק בפה שכל בגדיי נרטבו ונספגו בדם. אבל בכל זאת אילצו לשבת כל היום על ספסל זעיר בבגדיי הרטובים.

שטיפת מוח

ב-2016 כפו עלי ועל עוד מתרגלות כלואות להשתתף בשיעורי שטיפת מוח מהשעה 7:30 בבוקר עד 21:30 בערב או מאוחר יותר. אילצו אותנו לצפות בסרטי ווידיאו או להקשיב לקלטות אודיו המשמיצים את הדאפא.

למרות שרגליי התנפחו נעמדתי על רגליי כל היום במחאה. פעם אחת הסוהרים ביחד עם 5 אסירות דחפו אותי בכוח לתוך כיסא כשהם תוקעים אותי שם מבלי יכולת לקום.

הייתי 24 חודשים בכלא עד שהשתחררתי.