(Minghui.org)

הרשויות מסרבות להעניק לגב' יאן הונג-מיי, מתרגלת פאלון גונג מצ'נג-דו הנאבקת במחלת הסרטן בכלא, לצאת לשחרור מוקדם לטיפול רפואי. הן אף מאיימות לשרוף את גופתה מיידית אם תמות בכלא.

גב' יאן, מורה לאמנות בבית ספר יסודי בטיאן-שווי נעצרה ב-4 באוגוסט 2014, אחרי שמישהו דיווח ששוחחה עם תלמידיה על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

היא הועמדה למשפט ב-7 במארס 2015 וארבע ימים לאחר מכן נגזרו עליה 4 שנים בכלא. בית הדין לערעורים דחה את עתירתה ללא כל שימוע או התייעצות עם עורך דינה כנדרש בחוק.

מצב בריאותה של גב' יאן התדרדר בכלא הנשים בלונג-צ'ואן. אבחנו אצלה סרטן, אבל היא לא זכתה לקבל טיפוח רפואי הולם. ב-2 בספטמבר 2017 כשחלה הרעה במצבה, הסוהרים אשפזו אותה בבית החולים של הכלא

בעלה של גב' יאן התגרש ממנה כבר ב-2012 עקב לחצים שתיעצר עקב אמונתה. הוריה ביקשו להביא אותה הביתה, אבל רשויות הכלא דרשו הצהרה מוועדת השכונה המקומית של הוריה (סניף המפלגה הקומוניסטית ברמת השכונה – המער') שהם יפקחו מקרוב על גב' יאן לאחר שחרורה.

"ועדת הרחוב" (סניף המפלגה הקומוניסטית ברמת רחוב) במקום מגוריהם של ההורים סירבה להיענות, בטענה שגב' יאן היא "אסירה פוליטית". ועדת השכונה סירבה בטענה שגב' יאן גרועה מרוצחת.

משום שאף ועדת שכונה לא הייתה מוכנה לפקח מקרוב על גב' יאן, סירבו רשויות הכלא להעניק לה שחרור מוקדם מסיבות רפואיות.

רשויות הכלא הודיעו להוריה של גב' יאן שלא יוכלו לדרוש את גופתה במקרה שהיא תמות בכלא, וכי גופתה תישרף מיידית.

לכתבה קודמת:

Chengdu Elementary School Teacher's Prison Term Upheld in Secret Trial—Defense Lawyer Files Complaint