(Minghui.org)

תלמידים של פאלון דאפא (פאלון גונג) מישראל שלחו למאסטר לי הונג-ג'י, מייסד השיטה, אגרת ברכה שצוירה על ידי אחת מהתלמידות בישראל.


בכך הצטרפנו לגל הברכות שהגיע לאתר מינג-הווי מסין ומכל העולם, הן מתלמידים של פאלון דאפא והן מתומכי השיטה.

בהתחשב ברדיפה שהמפלגה הקומוניסטית בסין עדיין מנהלת נגד תלמידי השיטה, כמות הברכות המגיעה בכל חג לאתר מינג-הווי מציינת שהרדיפה לא השיגה כלל את יעדה, שהוא להכחיד את הפאלון דאפא ולגרום לכל התלמידים לחתום על ויתור לתרגל פאלון דאפא.

פאלון דאפא מבוססת על טיפוח של גוף ונפש על בסיס העקרונות: אמת-חמלה-סובלנות, ויש בה חמישה תרגילים שקטים ופשוטים הנעשים עם עיניים עצומות. השיטה מתאימה לכל גיל ולכל מצב בריאות. אנשים המתרגלים בשיטה חווים שיפור רב באופיים, בהתנהגותם ובבריאותם