(Minghui.org)

על-פי מידע שהצטבר באתר מינג-הווי בחודש אפריל 2017 נרשמו 117 מקרים חדשים של מתרגלי פאלון גונג שמערכת בתי הדין של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) הטילה עליהם תקופות בכלא בשל אמונתם.

בין 117 המקרים, על 97 מתרגלים נגזרו תקופות בכלא ב-2017 ועל 20 מהם עוד ב-2016. עקב חסימת המידע על ידי המק"ס, מספר המתרגלים, הזמן המדויק וכמה שנים הוטלו על כל אחד לא תמיד מדווחים בזמן אמת, מה גם שהמידע איננו מושג בקלות.

גזרי הדין על המתרגלים ניתנו לעתים קרובות במשפטים בלתי הוגנים. לחלק מהמתרגלים היו אמנם עורכי דין שרצו להגן על הזכויות החוקתיות שלהם לחופש אמונה, אך היו מקרים רבים שכניסתם של עורכי דין אלה נחסמה לאולם בית הדין, או שהם נתקלו בקביעות בהפרעות מצד השופטים או מצד פקידי בית המשפט כשהציגו את טיעוני ההגנה בשימוע.

היו גם מתרגלים שלא היה להם ייצוג משפטי הולם או שנכפו עליהם עורכי דין הממונים על ידי בתי הדין שקיבלו הוראה חד משמעית להודות באשמת לקוחם. היו מתרגלים שהועמדו למשפט או שהוצא נגדם גזר דין מבלי ליידע את בני משפחתם או עורכי דינם.

מספר השנים שהוטלו על המתרגלים נע בין 6 חודשים ל-7 שנים עם ממוצע של 2.8 שנים. אחד המתרגלים נקנס גם בסך של 20,000 יואן. סכום הקנס על 4 מתרגלים אחרים הסתכם ב-10,000 יואן ומתרגל נוסף שהמשטרה סחטה ממנו 20,000 יואן.

המתרגלים שנשלחו לכלא הגיעו מ-21 פרובינציות ועיריות ברשות מרכזית. הם אנשים מכל שדרות החיים. חלקם נעצרו פעם אחר פעם והוטלו עליהם עונשי מאסר בשל אמונתם.


117 מתרגלי פאלון גונג שהוטלו עליהם גזרי דין מדיווחים שהגיעו באפריל 2017. הנתונים מחולקים על-פי פרובינציות ורשויות מרכזיות

עורכי דין הממונים על ידי בית הדין קיבלו הוראה להודות באשמת לקוחותיהם

ב-28 באוקטובר 2016 הועמדו למשפט חמישה מתרגלי פאלון גונג בבית הדין של מועצת ג'יו-לונג-פו.

גב' צ'ן ומר ליו נעצרו ב-24 בנובמבר 2015 בעודם מחלקים חומרי מידע על הרדיפה של המשטר הקומוניסטי נגד הפאלון גונג. באותו יום פרצו שוטרים לביתה של גב' ג'ואו ועצרו אותה. ב-28 בנובמבר 2015 עצרו גם את מר יו ואת גב' יאנג.

משפחותיהם של גב' צ'ן, מר ליו וגב' יאנג שכרו עורכי דין להגן עליהם. שלושתם כפרו באשמה המיוחסת להם. לשניים האחרים- גב' ג'ואו ומר יו מינה בית הדין 2 עורכי דין מטעמו, ועורכי הדין האלה קיבלו הוראה להודות באשמת לקוחותיהם.

גב' ג'ואו ומר יו ביקשו להשתחרר בטענה שהם לא הפרו כל חוק בכך שמימשו את זכותם החוקתית לחופש אמונה. כששאל השופט לדעת עורכי הדין הממונים על ידו, שניהם ענו שהם מסכימים עם הנאשמים.

אבל השופט הטיל על המתרגלים מאוחר יותר תקופות מאסר כדלהלן:

מר יו- 9 שנים בכלא; גב' ג'ואו- 4 שנים; גב' יאנג- 3 וחצי שנים; גב' צ'ן- 2 וחצי שנים; מר ליו- 2 שנים.

מתרגלים הועמדו למשפט והוצא נגדם גזר דין מבלי ליידע את משפחותיהם

באפריל 2017 שלושה מתרגלים מהעיר שין-ג'ואו בפרובינציית שאן-שי הועמדו למשפט והוצא נגדם גזר דין על ידי רשויות המשפט מבלי ליידע את משפחותיהם.

גב' יאנג מיי-יון ומר יאנג ג'ון-ג'ון נעצרו ב-13 בינואר 2016 בשעה שקראו בספרי פאלון גונג. שוטרים פרצו לבתיהם ועצרו אותם. למחרת גם מר ליאנג טיאן-צ'אי נעצר בביתו. למשפחותיהם נודע על גזר הדין דרך ערוצי מידע והם עתרו בשמם לבית דין לערעורים. על גב' וואנג הוטלו 3 שנים בכלא, על מר יאנג- 3 וחצי שנים ועל מר ליאנג- 3 וחצי שנים.

המשטרה עצרה ב-8 באוקטובר 2016 את שתי האחיות מנג שיאנג-לאן ומנג שיאנג-לינג מנפת לין-יי בפרובינציית שאן-דונג, בשל הפצת מידע על פאלון דאפא. הן הועברו למרכז המעצרים בנפה ובאפריל 2017 הן נשפטו בחשאי בבית דין של נפת מנג-יאנג. על גב' מנג שיאנג-לאן גזרו שנה בכלא ועל אחותה שנה וחצי.

השופט והמשטרה מפריעים לעורך הדין מטעם ההגנה

ב-24 בספטמבר 2016 נעצר בביתו מר דזנג ליו-מינג מהעיר הה-יואן בפרובינציית שאן-דונג. אחרי כמעט 4 חודשים במעצר בלתי חוקי, הוא הועמד למשפט ב-19 בינואר 2017 בבית הדין של נפת דזי-ג'ין. רק לשניים מבני משפחתו הותר להיכנס למשפט.

במהלך המשפט השופט והשוטרים התערבו והפריעו למר דזנג ועורך דינו במהלך טיעוני ההגנה. הישיבה ננעלה ללא גזר דין עקב חוסר ראיות מספיקות. אבל מאוחר יותר גזר בית הדין בחשאי על מר דזנג שנתיים וחצי בכלא, מבלי ליידע את עורך הדין או את המשפחה. משפחתו מגישה כעת ערעור על גזר הדין.

מתרגלת מסצ'ואן הועמדה למשפט, עורך הדין נותר בחוץ

ראה פרטים בכתבה באנגלית:

Sichuan Woman Tried with Lawyer Blocked Outside

גב' לואו שווי-ג'ן מהעיר לו-ג'ואו בפרובינציית סצ'ואן נעצרה ב-25 בדצמבר 2015 משום ששוחחה עם אנשים לגבי הרדיפה של המשטר הקומוניסטי נגד הפאלון גונג. היא הועמדה למשפט ב-20 בספטמבר 2016. לעורך דינה לא התירו להיכנס מפני שמחה על פרקטיקות בלתי חוקיות של בית הדין.

שינוי פתאומי של מקום השימוע

ב-5 בספטמבר קיבל עורך הדין הודעה שהשימוע ייערך ב-13 בספטמבר בבית דין הביניים בעיר לו-ג'ואו. הוא חיכה גם לעותק מכתב האישום, אבל בית הדין לא מסר לו מעולם את המסמך כנדרש בחוק.

כעבור ימים אחדים עורך הדין קיבל הודעה על שינוי מועד המשפט ל-20 בספטמבר ללא כל שינוי במיקום המשפט.

אך בהגיעו לבית הדין ב-8:00 בבוקר ה-20 בספטמבר, הוא לא ראה סימנים כלשהם למשפט העומד על הפרק. מזכיר בית הדין צלצל אליו ב-8:30 להודיע לו שמיקום המשפט שונה לבית הדין בתוך מרכז המעצרים נא-שי, שם הוחזקה לקוחתו.

עורך הדין מחה על השינוי הפתאומי ללא הודעה מוקדמת אבל לא יכול היה לשנות את התוצאה.

בדיקה ביטחונית בלתי חוקית ואיסור להכניס מחשב נייד פנימה

עורך הדין מיהר למרכז המעצרים אבל עוכב בחוץ לבדיקה ביטחונית על ידי פקידי בית הדין. הוא מחה על הפרקטיקה הבלתי חוקית משום שעורכי דין פטורים על פי החוק מבדיקות כאלה.

השופט יצא החוצה והורה לו להשאיר את המחשב הנייד בחוץ ולהשתמש במחשב של בית הדין. עורך הדין טען שאין חוק האוסר שימוש במחשבים אישיים במשפט. הוא אתגר את השופט להציג בסיס משפטי להגבלה כזאת.

השופט התעלם מעורך הדין, נכנס פנימה והחל בשימוע, שהסתיים בפחות מ-30 דקות.

על גב' לואו נגזרו מאוחר יותר 4 שנים בכלא וקנס של 10,000 יואן.

מתרגלת הועמדה למשפט ללא כל ייצוג משפטי

גב' לי לי-מינג, סגנית מנהל בית ספר לטכנולוגיה חקלאית בעיר שן-יאנג בפרובינציית ליאו-נינג נעצרה בנובמבר 2016 אחרי שהמשטרה מצאה בתיקה ספרי פאלון גונג. אחרי מעצר של 5 חודשים כמעט, היא הועמדה למשפט בבית הדין סו-ג'יאה-טון. היא הגנה על עצמה וכפרה באשמתה. מאוחר יותר גזר עליה בית הדין בחשאי 6 חודשים בכלא. היא שוחררה במאי 2017 לאחר מעצר של 6 חודשים.

סנגורים כופרים באשמת מתרגלים

התובע במשפטם של ארבעה מתרגלי פאלון גונג מהעיר האן-צ'ואן בפרובינציית הה-ביי המליץ על גזר דין קל יותר לאחר שהקשיב לטיעוני ההגנה.

המתרגלים פנג לו-מיי, וואנג שנג, וואנג גווי-לאן ולי שיאן-צ'י הועמדו למשפט ב-17 בינואר 2016 בשל תליית שלטים עם מידע על הפאלון גונג.

עורכי הדין שלהם טענו שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג ושללקוחות שלהם יש הזכות המלאה להביע בפומבי את אמונתם המושתתת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. הם ביקשו לשחרר את לקוחותיהם ללא כל אשמה.

התובע צ'ן שון-שיאנג לא הפריך את טיעוני עורכי הדין. במקום זאת הציע לשופט להקל בגזר הדין על המתרגלים.

מאוחר יותר הודיע השופט על גזרי הדין כדלהלן:

פנג לו-מיי- שנתיים; וואנג שנג- שנה וחודשיים; וואנג גווי-לאן- שנתיים ו-5 חודשים; לי שיאן-צ'י- שנה ו-5 חודשים.