(Minghui.org)

בית הספר התיכון של קהילת מאלאהייד, עיירת חוף בצפונה של דבלין, אירלנד, נוהג בשנים האחרונות להזמין מתנדבים מקבוצת הפאלון גונג ללמד את השיטה לתלמידים.

תלמידי השנה השלישית העומדים בפני לחצים להתקבל לקולג'. הוריהם ומוריהם מחפשים דרכים כדי לעזור להם להפיג מתחים.

בית הספר ארגן לאחרונה את כל התלמידים העומדים לעבור מבחני כניסה לקולג' ל-4 קבוצות כדי ללמוד תוך יומיים את תרגילי הפאלון גונג. המתרגלים דנו בקצרה בעקרונות שמאחורי התרגול והדגימו את התרגילים.


תלמידי בית ספר התיכון הקהילתי מאלאהייד לומדים לתרגל פאלון גונג

המורה ג'ון אמר שפגש במתרגלי פאלון גונג כשאספו חתימות ברחוב לעצור את הרדיפה נגד הקבוצה שוחרת השלום הזאת בסין. הוא מרגיש שהתרגילים טובים מאוד לתלמידים, ומקווה שקבוצת המתרגלים תחזור גם בשנים הבאות.

מיכאל, מתרגל שהשתתף בהוראת התרגילים בבית הספר במשך ארבעת השנים האחרונות, אמר שתמיד שמח לעשות זאת. מנהל בית הספר אמר שהוא מעריך את מאמצי הקבוצה לעזור לתלמידים.

רקע על השיטה

פאלון גונג הוצג לראשונה לציבור ב-1992 ותוך זמן קצר התפשט על פני סין כולה עקב ההשפעות המועילה שלו על שיפור הבריאות והמוסר. עד 1999 כ-100 מיליון אנשים תרגלו את השיטה. אולם מתוך קנאה ופרנויה לאבד שליטה על העם, ג'יאנג דזה-מין, מנהיג המק"ס לשעבר, יזם ב-20 ביולי 1999 את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

הרדיפה הובילה למותם של מתרגלי פאלון גונג רבים במשך 18 שנים. רבים עוד יותר עונו בשל אמונתם ונרצחו. כמו כן ביצעה המק"ס קצירת איברים חיים בכפייה על ידי המדינה עצמה בעבור רווח משתלם ועצום באמצעות תעשיית השתלות איברים.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית, כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

כחלק מהרדיפה ניהלה המק"ס קצירת איברים חיים בעבור רווח על ידי המדינה. למידע נוסף על קצירת איברים היכנס לקישור: http://he.minghui.org/?cat=11

עקב צנזורת המידע של המק"ס המספר המדויק של מתרגלים שמתו ברדיפה אינו ידוע.