(Minghui.org)

לעתים קרובות אני משתתף בשימועי בית הדין למתרגלים עמיתים ומקשיב בקפידה לנאומי ההגנה של עורכי הדין הכופרים באשמת המתרגלים. בדרכי הביתה הייתי מדמיין מה אני הייתי אומר אם הייתי המתרגל העומד למשפט.

לאחרונה הוארתי לעובדה שמאסטר לי לעולם לא היה מתכנן שמתרגל ייאסר, יישפט או יירדף. לכן הניסיון שלי לדמיין מה הייתי אומר אם הייתי עומד למשפט הוא למעשה הכרה בתכנונים של הכוחות הישנים.

הסתכלתי פנימה והבחנתי שלעתים קרובות אני מכיר בתכנונים של הכוחות הישנים מבלי להיות מודע לכך. להלן כמה דוגמאות לכך:

כשמתרגל לא שם לב לעצה שלי הייתי אומר: "הכוחות הישנים ינצלו את הפרצה שלך. אתה מוכרח לשים לב". זו הייתה השתקפות של המנטליות התחרותית שלי.

אם מאוחר יותר הם היו נתקלים בצרות הייתי חושב: "אתם רואים, לא הקשבתם לי, עכשיו אתם בצרות". למעשה במציאות הכרתי ברדיפה של הכוחות הישנים והייתה בי שמחה לאיד לגבי העובדה שהצפי שלי התממש.

לא משנה אלו החזקות יש למתרגל, בסופו של דבר יצביעו לו על כך כדי שהוא יוכל להשתפר ולרומם את התחום שלו. בכל פעם שחלק ממנו נטמע בהצלחה בדאפא, המאסטר מפריד מייד את החלק הזה ממנו. תהליך ההיטמעות הזה ממשיך לאורך כל מהלך הטיפוח של המתרגל.

כשקלטתי את זה, חשבתי: "למה אני רוצה לקשר את כל זה לתכנונים של הכוחות הישנים?!"

לעתים קרובות הצטרפתי למתרגלים אחרים באזור שלי כדי לשתף ולנתח אם מתרגלים הנרדפים או חווים קארמת מחלה מתנסים במצוקות האלה עקב ההחזקות שלהם או לא. במבט לאחור, היה עלינו להתעורר לעקרונות הישרים של הפא ולעזור למתרגלים האלה לחזק את המחשבות הנכונות שלהם.

אני מתחרט באמת שעשיתי זאת והצגתי את הקנאה והמנטליות שלי להתפארות.

למעשה, הקבוצה שלנו אפשרה לכוחות הישנים לשלוט במחשבות שלנו כך שנתמקד יותר בלהאשים את המתרגלים האלה, מאשר בלעזור להם לחזק את מחשבותיהם הנכונות ולשלול את התכנונים של הכוחות הישנים.

נפלתי בפח לחשוב שיש לי כוחות על טבעיים

בנקודה אחת חשבתי שאני יכול לחזות במדויק את התוצאות של אירועים. בחלומי הייתי שומע קול האומר לי מה עומד לקרות, או שהיו מראים לי סצנה של אירוע עתידי.

כשהתברר לי שחלומות אחדים התממשו במדויק, שוכנעתי שיש לי סוג של כוח על טבעי. לאחר מכן היו לי שני חלומות בהם ראיתי שוטרים הולמים על דלת ביתי. כשהתעוררתי הייתי כל כך מפוחד, שהעברתי את כל החומרים הקשורים לדאפא אל מחוץ לבית. אבל שוטרים לא הגיעו אליי.

מאוחר יותר הוארתי לעובדה שהחלומות האלה הם תכנונים של הכוחות הישנים. המאסטר לא היה מעולם מתכנן ששוטרים ידפקו על הדלת שלי. אז איך שוללים כראוי את הכוחות הישנים?

המאסטר אמר:

"אנחנו שוללים אפילו את עצם הופעת הכוחות הישנים ואת כל מה שהם ארגנו. אנחנו אפילו לא מכירים בקיום שלהם. אנחנו שוללים באופן מוחלט את כל הדברים שלהם, וכל, ורק, הדברים שאתם עושים, תוך כדי שאתם שוללים אותם ונפטרים מהם, הם מוסריות אדירה. זה לא שאתם מטפחים בתוך הקשיים שהם יצרו. אלא, עליכם לפסוע בנתיב שלכם היטב תוך כדי שאינכם מכירים בהם, לא מכירים אפילו בסילוק הביטויים של המבחנים שלהם." ("ללמד את הפא בועידה בשיקאגו ב-2004")

כשהסתכלתי פנימה, הבנתי שבמידת מה הכרתי באופן קבוע בתכנונים של הכוחות הישנים עקב המנטליות שלי לפחד וההחזקה שלי ליכולות על טבעיות חסרות ערך.

כשגיליתי את ההחזקות האלה, שלחתי מחשבות נכונות במשך 30 דקות כדי לסלק את כל הגורמים המנוונים בשדה שלי וכדי לשלול את התכנונים של הכוחות הישנים. בתחילה הרגשתי קצת קור, אבל אז טמפרטורת הגוף שלי חזרה למצבה הרגיל.

ביליתי שעות בלימוד "ג'ואן פאלון" והרגשתי כאילו נטמעתי לחלוטין בפא. כשכל המושגים האנושיים שלי נעלמו, המחשבות הנכונות שלי הפכו חזקות מאוד.

זה היה כאילו התרוממתי מעל הממד הזה ומכל מה שנקרא התכנונים של הכוחות הישנים.

מאוחר יותר, סצנות של שוטרים הדופקים על דלת ביתי לא הופיעו יותר בחלומותיי.

כיום, בכל פעם שמחשבה מופיעה במוחי, אני נרגע ומסתכל אם היא מבוססת על הפא או לא. אם היא לא מבוססת על הפא אני מיד מסלק אותה. בדרך זו אני ממשיך לעבוד על טיהור המחשבות שלי, מה שמבטיח שאבחר את הדרך הנכונה לפעולה בכל מצב נתון.