(Minghui.org)

לאחר עשרה חודשי מעצר, שני נשים צעירות בשנות ה -20 לחייהן הועמדו לדין בבית המשפט המחוזי בטונג-ג'ואו בבייג'ינג ב -12 בינואר 2018, על חלוקת חוברות מידע החושפות את רדיפת אמונתם הרוחנית, פאלון גונג.

עורכת הדין של הנשים הגישה כתב הגנה, וטענה כי חופש הדת והביטוי שלהן מוגן על ידי החוק הסיני. שתי הנשים גם דיברו בהגנתן. השופט דחה את המשפט מבלי להכריז על פסק דין.

המשפט

גב' דונג יינג וג'אנג צ'י הובאו לבית המשפט אזוקות באזיקים. לבקשת עורך-הדין הסכים השופט להסיר את האזיקים.

דודה של דונג היה בן המשפחה היחיד שהורשה להשתתף במשפט. האימהות של המתרגלות נאסרו על ידי המשטרה באולם בית המשפט.

במשפט בן שעתיים טען עורך הדין כי אין שום חוק בסין המפליל את הפאלון גונג וכי לאנשים סינים רבים, כולל פקידי מערכת המשפט, יש אי הבנות על הפאלון גונג בגלל התעמולה השלילית המופצת על ידי המשטר הקומוניסטי.

הוא גם טען שחומרי המידע שחילקו לקוחותיו על הפאלון גונג הם חופש הביטוי שלהן ולא גרמו נזק לאף אחד; ולכן הם אינם יכולים לשמש ראיות לחייב אותן.

כאשר אחד הנוכחים במשפט רשם את הערות הפרקליטות, חטף הפקיד שעמד שם את המחברת ואת פנקסו ואיים על כך שלא יורשה לו לרשום הערות כלשהן במהלך המשפט.

נעצרו על שדברו על אמונתן

גב' דונג יינג וגב' ג'אנג צ'י התחילו לתרגל פאלון גונג ב -2012. הן הפיקו תועלת גדולה מהתרגול וזה עזר להן להפטר מהרגלים רעים ואיפשר להן לקחת השקפה חיובית על החיים. הן אסירות תודה על התרגול, שתי הצעירות היו להוטות לתת ליותר אנשים שידעו על הפאלון גונג, כמו גם לחשוף את הרדיפה המתמשכת על ידי המשטר הקומוניסטי משנת 1999.

בזמן שהן חילקו חומרי פאלון גונג באזור מגוריהן במחוז טונג-ג'ואו, בייג'ינג, ב -28 במרץ 2017, הן דווחו למשטרה ונעצרו.

במהלך מעצרן בבית המעצר של טונג-ג'ואו, ביקרה התובעת שיונג צ'י-צ'יאנג פעמים רבות את הנשים הצעירות, וניסתה ללחוץ עליהן לכתוב הצהרות נגד הפאלון גונג. היא גם ניסתה לחלץ מהן מידע על מתרגלים אחרים, ואמרה לנשים שהן ישוחררו בערבות אם ייענו לבקשתה.