(Minghui.org)

בנובמבר 2017 נשלחה גב' טאנג ג'ונג-ג'ן לכלא הנשים בטיאן-ג'ין לתקופה של שנתיים בשל תרגול בפאלון גונג. במשך השנה האחרונה כפו עליה שטיפת מוח, סמים ממכרים שהרסו אותה פיזית ונפשית, כמו גם מכות חוזרות ונשנות.

כדי להשפיל אותה, הסוהרים בכלא קיצצו את שערה ללא צורה, הלבישו אותה בבגדים גדולים ממידתה, זרקו דברים לאסלת בית השימוש ואילצו אותה למשות אותם. כמו כן כפו עליה עבודה קשה במשך 12 שעות כל יום.

בימי שני רביעי ושישי אילצו אותה לצפות במשך שעתיים כל פעם בסרטי תעמולה המכפישים את הפאלון גונג. היא הייתה צריכה לרשום הערות ולכתוב "דו"ח מחשבות" בנוסף למאמר רבעוני (כל 3 חודשים) המכפיש את אמונתה.

לעתים קרובות המתרגלות בכלא נאלצו להשמיץ את הפאלון גונג במהלך פגישות מוקלטות בווידיאו. פעם אחת סירבה גב' טאנג שיקליטו אותה. כעונש, אחת האסירות הממתינה לגזר דין מוות אילצה אותה לעמוד למשך תקופת זמן ארוכה. גם לקחו ממנה את הסדין והשמיכה, כך שנאלצה לישון ללא כלי מיטה.

בכל פעם שסירבה לכתוב דו"ח, כפו עליה לעמוד או להתכופף במשך זמן רב. האסירות בעטו בה ומשכו בשיערה.

כשפעם אחת קרעה גב' טאנג את חומרי התעמולה, אחת האסירות השליכה אותה ארצה. ראשה פגע ברצפה והתנפח. לאחר מכן שרטה האסירה את פניה, והותירה שם צלקת.

סמים בלתי ידועים

על גב' טאנג כפו לקחת גלולות המכילות סמים הורסי עצבים וכתוצאה מכך היא הפכה מבולבלת נפשית. היו פעמים שהיא הייתה חשדנית, מפוחדת או מלאת חרדה. ברגע שהפסיקו לתת לה את הגלולות, היא איבדה את התיאבון ואת היכולת לישון. לאחר מכן היא סבלה מהשפעות גמילה כואבות.

התווית על חבילת הגלולות הייתה זהה, אבל הסמים היו שונים לאורך הזמן. היו פעמים שהיא חשה נפוחה, היו לה כאבים בקיבה והיא סבלה מעצירות במשך ימים. היא הייתה מסוגלת לאכול רק חצי קערית אורז – כל כפית נוספת גרמה לה להקיא. במשך כל הזמן היא סבלה מליחה בגרון וממשקע לבן בשתן.

בסופו של דבר נעשתה גב' טאנג מעורפלת לגמרי. מתרגלת אחרת הבחינה בכך וניסתה לעזור לה, תוך כדי וויכוח עם האסירות שאילצו את גב' טאנג לקחת את הסמים. התוצאה הייתה שגם על המתרגלת הזאת כפו סמים בלתי ידועים, שגרמו לה לאבד את הכרתה. גופה של המתרגלת הזאת התקשה, היא חשה קור ולא יכלה לזוז. היא נלקחה לבית החולים וגם לאחר שבוע שרירי הפנים שלה נראו משותקים.

גב' טאנג התנגדה לקחת סמים כשבסופו של דבר חשה שאינה יכולה לסבול עוד את המצב. כתוצאה מכך הכו אותה, בעטו בה. מנהיגת התא צבטה בפטמותיה, סטרה על פניה ומשכה בשיערה. היא הפסיקה רק לאחר שמתרגלות אסירות אחרות התערבו.

גב' טאנג נדרשה לחתום על רשימת תרופות שניתנו לה, כמו גם על מסמך בו היא מצהירה שלא פגעו בה פיזית או מילולית.