(Minghui.org)

המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק״ס) מצותתת לשיחות הטלפון של מתרגלי הפאלון דאפא מאז תחילת הרדיפה ב-1999. בשעתו הניטור נעשה באופן ידני. אדם אחד יכול היה לרגל ולהאזין לטלפונים באזור מוגדר במשך יום שלם, אך היה קשה לעקוב אחר קבוצה גדולה של אנשים. כשהודעות טקסט נעשו פופולריות, הניטור נעשה קל יותר. ומאז שהגישה של הטלפונים החכמים לאינטרנט נעשתה רווחת, יכולתה של המק״ס לעקוב אחר התכנים גברה במידה ניכרת. לדוגמה המק״ס אוספת מידע על:

-מיקומם של המשתמשים בטלפונים הניידים ועל תנועתם. -כל מידע שנכנס לאפליקציות, שיחות והודעות טקסט. כל השיחות וקולות הרקע ניתנים להמרה לטקסט. -תצלומים באמצעות הטלפון, ניתן לזהות את האנשים שבתצלומים בעזרת תוכנה של זיהוי פנים. המק״ס יכולה לפרוץ למצלמות ולקחת תצלומים וסרטי וידאו נוספים. -טביעת האצבע הפותחת את הטלפון. -טביעת קול, לכל אחד יש מאפייני קול ביולוגיים שונים בדיוק כמו טביעת אצבעות. -תשלומים – הרגלי קניות, הכנסות ופרטי תעסוקה. -שיחות ורישום של תהליכי החשיבה של האדם. -דפדפן הטלפון הנייד ויישומים, מידע ההופך את הפריצה למחשב וליקוט הנתונים לקלים יותר. -אתרים, כתובות IP ושירותים שאליהם אתה נכנס. -פנקס הכתובות שלך. -הרגלי הבריאות וסגנון החיים שלך.

בעקבות הלחץ שמפעילה המק״ס על חברות הטלפון והאינטרנט, הן אוספות את המידע שלעיל ומספקות אותו למק״ס. לאנשים בסין יש מעט מאוד פרטיות, ועוד פחות מכך יש למשתמשי הטלפונים הניידים, ובעיקר לאלה שהמק״ס מתעניינת בהם.

עלייתה של טכנולוגית האינטלגנציה המלאכותית מאפשרת למק״ס לעשות שימוש מלא בכל הנתונים האלה. מעולם עד כה לא היו למשטרים אפשרויות שליטה כאלה, אבל למק״ס יש אותן.

תרחיש אופייני יהיה כדלקמן: מתרגל מנהל שיחה (לא בטלפון) ומזכיר ״מילת מפתח״. הטלפון הנייד מופעל ומתחיל להשתמש בפונקציית זיהוי הקול כדי להקליט ולהעלות את כל השיחות.

מכאן ואילך הטלפון הנייד מוגדר לניטור ארוך טווח, תוך שימוש בשיטות ניטור שונות. באמצעות פנקס הכתובות של הטלפון, הקלטת שיחות ותוכנות צ׳אט, המק״ס מאתרת מתרגלים נוספים לניטור.

הפונקצייה של ״מילת מפתח מעוררת״ קיימת כיום ברוב הטלפונים הניידים החדשים. כדי לקבל מושג במה מדובר, אתם יכולים לנסות את הפונקציה ״היי סירי״ של אפל או את פונקציית ״היי גוגל״ של אנדרואיד. המק״ס דאגה לכך שלטלפונים הניידים בסין יהיו מילים וביטויים שונים שמפעילים את המערכת.

כל מי שקונה טלפון סלולרי בסין קונה מכשיר שמאפשר למק״ס לרגל אחריו. הטלפון מגיע עם תוכנת ריגול שהותקנה במפעל. לכן שיחזור הגדרות המפעל אינה יכולה לפתור את הבעיה.