(Minghui.org)

יום לפני פסגת ה-20G בבונוס איירס, כשמתרגלי הפאלון גונג קיימו מחאה שקטה נגד הפגיעות בזכויות אדם של המשטר הקומוניסטי בסין, המשטרה וקבוצה מאורגנת על ידי השגרירות הסינית כיתרו אותם. השלטים של המתרגלים נקרעו מידיהם. היו שוטרים שנהגו באלימות כלפיהם וכמה מהמתרגלים נעצרו באופן בלתי חוקי.

מפגיני פאלון גונג שהתאספו ב-29 בנובמבר מחוץ למלון שרתון בבונס איירס, שם שהה הנשיא הסיני שי ג'ין-פינג, הוקפו תחילה באנשים בבגדים אדומים הנושאים דגלי סין אדומים. הקבוצה הזאת וקבוצות פרו-המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), אורגנו על ידי השגרירות הסינית. לאחר מכן כמה שוטרים ארגנטיניים רצו קדימה ותפסו את השלטים מידיהם של המתרגלים מבלי להסביר דבר.


מתרגלי פאלון גונג – מחוץ למלון שרתון שם שהה הנשיא שי ג'י-פינג – מחזיקים שלטים עליהם כתוב: "עצרו את הרדיפה נגד פאלון גונג" ו-"העמידו לדין צדק את ג'יאנג דזה-מין"

אחד העדים במקום ציין שאחרי ששוטר צבאי מהשגרירות הסינית שוחח עם בלש משטרה בבגדים אזרחיים, השוטרים במקום החלו לתפוס בכוח את השלטים שהמתרגלים החזיקו.

בניסיון להגן על השלטים, המתרגלים החזיקו בהם חזק. באותו הזמן מיהרו למקום עוד שוטרים והחלו לתפוס בכוח את השלטים. היו כמה שוטרים שהשתמשו אפילו באלימות בניסיון לתפוס את השלטים. אחד השוטרים השתמש באלה להכות מתרגלים וגם דרך על רגליהם. שוטר אחר השתמש באלה שלו לחנוק מתרגל.

באותו הזמן קבוצה של סינים עם דגלים אדומים חסמו את המתרגלים מאחור עם הדגלים שלהם והחלו לקרוע כל פלייר שנפל מהתרמילים של המתרגלים.

היו כמה שוטרים שגילו אהדה למתרגלים. שוטרת אחת אמרה למתרגלים: "איננו יכולים לעזור לכם. ההוראות שקיבלנו הגיעו מבכירים רמי דרג. יש הרבה שוטרים מושחתים כאן. אני מכירה כמה מתרגלי פאלון גונג. אני יודעת שאתם כאן למטרה טובה. אני רואה אתכם לעתים קרובות בצ'יינה-טאון"

שוטר נוסף סיפר למתרגלים שהם קיבלו הוראות לדכא אנשים עם חולצות צהובות או עם שלטים (מתרגלי פאלון גונג), אבל לא את אלה עם הבגדים והדגלים האדומים (אנשים המאורגנים על ידי השגרירות הסינית לקבל את פני המשלחת הסינית).

הוא הוסיף שאינו מבין מדוע. כשמתרגל נתן לו פלייר צהוב, שוטר הגיב בעצבנות: "סלק את זה. זה צהוב". .

בעודו תופס בשלטים של המתרגלים, אחד השוטרים בחליפה הצביע לעבר מתרגל עם תרמיל והזהיר את השוטרים – כשהוא משקר ביודעין: "יש פצצה בתוכו". השוטרים גררו משם את המתרגל.

זמן קצר לאחר מכן הגיע עורך דין של המתרגלים וחקר את השוטרים. הם אמרו שהם רק עוצרים זמנית כמה מתרגלים ושהם ישחררו אותם אם לא יימצא משהו בלתי רגיל.

אולם ברגע שעורך הדין עזב, השוטרים כפתו את ידיהם של המתרגלים ועצרו אותם למשך כל הלילה. הם לא הרשו להם ליצור קשר עם אף אחד כשהיו עצורים. המתרגלים שוחררו רק למחרת ב-5 אחר הצהריים, אחרי שנלקחו לתובע.

גב' לי-ווי פו מאגודת הפאלון דאפא של ארגנטינה אמרה ש-9 מתרגלים נעצרו באופן בלתי חוקי. היא סיפרה שבתחילה הם לא ידעו היכן עצורים המתרגלים. שאר המתרגלים הלכו בין תחנות משטרה לברר היכן עצורים המתרגלים. רק אחרי חיפוש של 3 שעות הם גילו את מיקומם.

גב' פו ציינה שהתקרית התרחשה עקב הסתה של השגרירות הסינית. היא קראה לבכירי השגרירות להפסיק לרדוף מתרגלים ולהפסיק להמשיך להיות שותפים לדבר עבירה של המק"ס.

מתרגלי פאלון גונג המשיכו להחזיק בשלטים ולקרוא לסיום הרדיפה בסין במהלך כל הפסגה מה-30 בנובמבר ועד האחד בדצמבר. הם קיימו מחאה שקטה לצד הכביש המוליך למלון שרתון שם שהה נשיא סין ומול המלון לאחר מכן.