(Minghui.org)

בסוף נובמבר השנה הגיע עו"ד דוד מטאס לישראל, בפעם השנייה השנה, כדי להרצות בכנס ביו-אתיקה של אונסק"ו על ההיבטים האתיים של תוצאות מחקר ממושך ומקיף על נושא קצירת איברים בכפייה בסין, המתבצעת על ידי המשטר עצמו ובאמצעות המנגנונים הרשמיים שלו. הקורבנות העיקריים של הפרקטיקה הזאת הם מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג (פאלון דאפא).

במהלך תשעה ימי שהותו בישראל הוא נפגש עם אנשי רפואה, חברי כנסת ואישי ציבור, ובעיקר העלה בפניהם את הצורך לפעול באופן אקטיבי כדי למנוע שיתוף פעולה בלא יודעין עם הפשע הזה, שממדיו המחרידים נחשפו במהלך המחקר בן יותר מתריסר שנים שערך מטאס ביחד עם שותפיו: תת-שר החוץ הקנדי לשעבר לאסיה-פסיפיק עו"ד דיוויד קילגור, והעיתונאי החוקר איתן גוטמן.

פגישות עם שופטים ובכירים במשק הישראלי

אחת הפגישות הייתה עם יו“ר המועצה הישראלית לביו אתיקה שהוא גם יו“ר ועדת הלסינקי בישראל, שהכיר את נושא קצירת האיברים בכפייה בסין אך רצה ללמוד עוד פרטים, במיוחד שבימים אלה דנים בישראל על חוק חדש בתחום האתיקה הרפואית.

פגישה נוספת הייתה עם שופט בכיר בדימוס שהביע תמיכה והזדהות.

פאנל מומחים והקרנת הסרט ”קשה להאמין“ בסינמטק, תל אביב

ב-3.12.18 הוזמן קהל מגוון, בעיקר מתחומי הרפואה והמשפט, לפאנל מומחים בהשתתפות עו"ד מטאס, ואיתו מנהל מח' השתלות לב בבי"ח שיבא פרופ' ג'יי לביא, ונציגת מרכז המידע הישראלי של הפאלון דאפא ד"ר ישראלה יבלונקה. תחילה הוקרן הסרט ”קשה להאמין“' . לאירוע הגיעו כ200 איש.


פאנל המומחים לאחר הקרנת הסרט: דוד מטאס, פרופ‘ ג‘יי לביא וד“ר ישראלה יבלונקה

ימים מלאי פגישות

מטאס נפגש גם עם מרצים וסטודנטים באוניברסיטת חיפה. בפגישה הוקרן הסרט "ג'נוסייד רפואי"

מטאס גם נפגש עם כמה מנהלים בכירים במשרד המשפטים וגם שם הוקרן הסרט ”ג‘נוסייד רפואי“.

לסיכום, אנשים בדרגות בכירות נחשפו לנושא קצירת האיברים ודלתות חדשות וערוצים להבהרת אמת חדשות נפתחו. מטאס תרם רבות לספר לאנשים ולאישי ציבור בישראל על הפשעים נגד האנושות המתרחשיםמ כיום בסין.