(Minghui.org)

בית המשפט המחוזי מיון גזר על גב' גואו שיו-יון, מתרגלת פאלון גונג מבייג'ינג, חמש שנות מאסר ב -28 בדצמבר 2017, מבלי להודיע למשפחתה או לעורך דינה.

גב' גואו נלקחה למעצר משטרתי סביב "תאריך רגיש" של התכנסות הקונגרס הלאומי העממי שלה במארס 2017, שנחשבת תקופה רגישה מבחינה פוליטית. בביתה נערך חיפוש, והמשטרה החרימה מחשב, מדפסת ופריטים אישיים אחרים. במרכז המעצר התדרדר מצב בריאותה בצורה דרסטית. היא התעלפה במהלך הדיון הראשון בבית המשפט, אך הרשויות סירבו לשחרר אותה על תנאי מסיבה רפואית.

לפני מעצרה האחרון נעצרה גב' גואו שלוש פעמים בין השנים 2003 - 2008 על אמונותיה. היא נשלחה למחנות עבודה בכפייה פעמיים, כולל מחנה העבודה בכפייה במחוז שאן-שי. בכל פעם סירבה גב' גואו לוותר על אמונתה בפאלון גונג.

כאשר שוחררה במאי 2009, היא הוטרדה ואוימה על ידי המשטרה המקומית, משרד 610, וסוכנויות ממשלתיות שונות. לגב' גואו נאמר, "אנחנו נדאג לך לעבודה אם תסכימי לכתוב 'הצהרת ערבות' לוותר על התרגול. אם לא, נעצור אותך שוב".

גם המשפחה של גב' גואו מעורבת ברדיפה. כאשר בנה הלך לבקש היתר בנייה, הוא פונה משם ונאמר לו שזה בגלל שאמו מתרגלת פאלון גונג.

גב' גואו ומשפחתה חיים בפחד מתמיד תחת הרדיפה המתמשכת.