(Minghui.org)

ביום ראשון השמיני לפברואר 2004 כמאה מתרגלים מרחבי אירופה התכנסו בפלאס דה שאטאלה בפריס. המטרה הייתה לגייס מודעות ציבורית לאופן בו הרשויות הצרפתיות השתחוו לאחרונה בפני ג'יאנג זמין ועצרו מתרגלי פאלון גונג רק בגין כך שלבשו צעיפים צהובים במהלך חגיגות השנה הסינית החדשה. בעת שהמתרגלים ביצעו את התרגילים האיטיים והשלווים של פאלון גונג בכיכר, כרזות שנתלו מסביבם נשאו את המסר שלהם לעוברים ושבים הרבים. "אין על צרפת להשתחוות בפני הדיקטטור ג'יאנג זמין" "תמכו ברוח הצדק של צרפת"

המתרגלים חילקו כמויות גדולות של עלונים לעוברים ושבים, ומהם רבים חתמו על עצומה המבקשת מהרשויות הצרפתיות להתנצל על מעשיהן. בנוסף לכך אנשים רבים עצרו כדי לגלות עוד על פאלון גונג ולדון בפרוטרוט במאורעות המעצרים. בשעה שתארו את הדרך בה משטרו של ג'יאנג ייבא את הרדיפה שלו לצרפת, המתרגלים גילו שהרוב המוחץ של העם הצרפתי הזדהה עם חששותיהם. העם הצרפתי היה מזועזע והתעצב לגלות שהרשויות הצרפתיות זלזלו באופן כה מופגן בזכויות האדם הבסיסיות של מתרגלי הפאלון גונג, וזנחו את העקרונות המייסדים של חופש ושיוויון השזורים באופן מורכב כל כך בתדמיתה של צרפת, ההיסטוריה שלה ודמותה.


כרוז בצרפתית: "אין על צרפת להשתחוות בפני הדיקטטור הסיני ג'יאנג זמין""הביאו את ג'יאנג לדין צדק"