(Minghui.org)

המתרגל לו יואן-פנג בן 63 משן-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג מת 3 שבועות לאחר שחרורו בתום תקופת שלוש השנים שגזר עליו בית הדין ללא עילה חוקית.

מר לו נעצר ב-19 בנובמבר 2014 לאחר שהלשינו עליו שהוא מחלק חומרי מידע החושפים את הרדיפה של המשטר הקומוניסטי בסין נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המתבססת על עקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.

תוך זמן קצר גזרו עליו 3 שנים בכלא בן-שי. הסוהרים בכלא הכו אותו, חשמלו אותו באלות מחשמלות וכפו עליו לשבת בישיבה שפופה למשך תקופות זמן ארוכות. כמו כן נשללו ממנו זכויות הביקור של בני משפחתו.

מאוחר יותר סבל מר לו משבץ, אבל רשויות הכלא סירבו להעניק לו תשומת לב רפואית ראויה. ב-19 בנובמבר 2017 בתום 3 השנים בכלא, בני משפחתו באו לאסוף אותו וציינו שדיבר האופן בלתי ברור ולא יכול היה ללכת כהלכה.

ב-9 בדצמבר הוא נכנס לפתע לתרדמת ומת שעות ספורות לאחר מכן למרות פעולות ההחייאה. פרטים נוספים על המקרה בכתבה באנגלית: Farmer Arrested for Distributing Falun Gong Flyers