(Minghui.org)

יום הפאלון דאפא העולמי ייחגג בעוד יותר מ-3 חודשים. הנהלת מערכת מינג-הווי מעוניינת לציין אותו על ידי פרסום מאמרי שיתוף התנסות של מתרגלי דאפא מערביים.

את הפאלון דאפא מתרגלים בכל רחבי העולם. אנשים מתרבויות אתניות רבות ובגילאים שונים נעשו למתרגלי דאפא. כל מתרגלי הדאפא מטפחים על-פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות כדי לשפר את האופי המוסרי שלהם ואת בריאותם בעודם נוקטים במאמצים שונים לעצור את הרדיפה שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג.

כדי לסייע למתרגלים מערביים להרחיב את היקף שיתוף ההתנסות שלהם בטיפוח ובביצוע שלושת הדברים שהמאסטר ביקש מאיתנו לעשות בתקופת תיקון הפא, וכדי לעזור לאנשים מכל החוגים החברתיים ללמוד יותר על הטיפוח של מתרגלים הבאים מרקע וממוצא אתני שונה, הנהלת מערכת מינג-הווי קוראת באופן מיוחד למתרגלים מערביים להגיש מאמרי שיתוף על התרגול שלהם בדאפא. זה כולל מאמרי שיתוף שנכתבו על ידי מתרגלים מערביים עצמם, או ראיונות של מתרגלים מערביים על ידי מתרגלים סינים.

תוכן המאמרים האלה צריך לכלול (אבל לא מוגבל ל..) התנסויות של מתרגלים מערביים בתחילת דרכם בתרגול בדאפא, בלימוד הפא, בטיפוח, בהסתכלות פנימה, בשיפור השין-שינג ובהתרוממות גוף ונפש באמצעות השתתפות בפרויקטים של הבהרת אמת. התוכן צריך להיות מיוחד ומהותי, האירועים ברורים ובולטים תוך הימנעות מתיאורים מעורפלים. ההיגיון והסיפור צריכים לזרום בטבעיות, ותוך הימנעות מהשפעת תרבות המפלגה.

מאמרים נבחרים יועלו תחילה לאתר מינג-הווי בשפה הסינית, ואחריהם המאמרים המקוריים והגרסאות המתורגמות באתרי מינג-הווי בשפות אחרות. בהגשת המאמרים עדיף לכלול תרגום בשפה הסינית. אם אין תרגום לסינית, צריך לציין את השפה בה הוגש המאמר. צוות מערכת מינג-הווי ייערך לתרגום מאמרים כאלה.

בהגשת המאמרים, בבקשה ציינו במדויק את השם המלא של המתרגל, כמו גם את מספר הטלפון שלו או שלה ואת כתובת האימייל. בהתבסס על מצב הצדדים עם הגשת המאמרים, יהיו כמה מאמרים שיפורסמו בשמם המלא או בשמם הפרטי. אם יש העדפה לשימוש בשם בדוי, בבקשה ציינו זאת עם הגשת המאמר.

קהל היעד למאמרים יהיה מתרגלים, כמו גם קוראים אחרים ובכלל זה כאלה שאינם יודעים הרבה על הפאלון דאפא. לכן בעבודות המוגשות צריך לקחת בחשבון קהל יעד של אנשים רגילים ולנסות לא להשתמש באוצר מילים ספציפי ובקיצורים שבעיקר תלמידי דאפא מבינים.

שיטות הגשה והנחיות:

1. הגשת העבודות תחל מהאחד בפברואר 2018 ועד לאחד באפריל 2018.

2. הקריאה להגשת מאמרים מכוונת רק למתרגלי דאפא מחוץ לסין.

3. עם ההגשה בבקשה ציינו בשורת הנושא: “Western article call | the language used” כדי שמחלקת המערכת תוכל להפריד אותם משאר ההודעות.

4. בבקשה שלחו את המאמרים לכתובת אימייל: fahui@minghui.org