(Minghui.org)

במשך שנים אחדות אני מתקין מקלטים לטלוויזיית NTD, אבל אין לי כל הכנסה מכך. אני רק גובה עבור עלות החלקים וכאשר אנשים לא מסוגלים לשלם עבורם, מתרגלי פאלון גונג אחרים עוזרים לאסוף כסף כדי לשלם. יש סיפורים רבים נוגעים ללב באשר לאיך NTDTV עוזרת לאנשים להבין את האמת על הפאלון דאפא (פאלון גונג) ועל הרדיפה.

בכיר בביטחון מתנצל על רדיפת מתרגלים

בכיר ממשרד בטחון המדינה בכפר ג'ואו-ג'יאה-סון נהג למלא הוראות של "משרד 610" ברדיפת מתרגלים. לעתים קרובות היה מעביר ביקורת על הפאלון גונג, מכה את אשתו המתרגלת את השיטה, עוקב מקרוב אחר מתרגלים הגרים באזור ומאיים עליהם. הוא עזר למשטרה לעצור מתרגלים.

שלוש שנים אחר כך הוא חלה מאוד. חצי מגופו נעשה משותק והוא איבד את היכולת ללכת, לדבר ולדאוג לעצמו.

במארס 2014 ביקשה אשתו להתקין קולט של NTD בביתם. הוא החל לצפות בתכניות טלוויזיית NTD והחל להבין את העובדות האמיתיות לגבי הרדיפה ולגבי  תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן, שבעזרתה ניסתה המפלגה הקומוניסטית הסינית להסית לשנאה כלפי השיטה. הוא הבין שיש מתרגלי פאלון דאפא בכל העולם ושהשיטה נתמכת על ידי מדינות אחרות, כמו גם שמתרגלים פשוט שואפים להיות אנשים טובים יותר ולהתנהל על פי עקרונות אמת-חמלה-סובלנות.

כשחזר אליו כושר הדיבור, הוא החל לספר לחברי המפלגה בכפר, לעמיתיו לעבודה, לקרובי משפחה ולשכנים, שפאלון דאפא התפשט סביב העולם ושמתרגלים אותו כעת ביותר מ-100 מדינות. הוא גם הזמין אותם לצפות בתכניות NTDTV בביתו.

 בסופו של דבר הוא התנצל בפני המתרגלים ופרש מהמפלגה. לאחר מכן הוא החלים בהדרגה.

"פאלון דאפא הוא הטוב ביותר בעולם"

יש מישהו שבמשך 4 שנים צפה בתכניות NTDTV. הוא ומשפחתו מבינים את העובדות לגבי הפאלון דאפא. לעתים קרובות הוא מספר לחבריו ולקרוביו שפאלון דאפא הוא טוב. פעם הוא שאל את נכדו: "מה הדבר הטוב ביותר בעולם?" כשהנכד היסס בתשובתו, הוא אמר לו: "אומַר לך, פאלון דאפא הוא הטוב ביותר בעולם".

בתחילה התנגד לפאלון גונג ואחר כך הפך לתומך נלהב

יש גם גמלאי יוצא צבא שבתו מתרגלת פאלון גונג. בתחילה הוא הביע התנגדות שהיא תתרגל, מפני שהאמין בתעמולת המפלגה. במאי 2012 התקינה המשפחה מקלט NTDTV בביתם.

אחרי שהחל לצפות בתכניות NTDTV הוא הבין שמתרגלים את הפאלון דאפא בכל העולם [ורק בסין היא נרדפת]. הוא הפך תומך בשיטה, ובתרגול של בתו. הוא גם החל לספר לחבריו ולקרוביו שפאלון דאפא הוא טוב ושהמשטר הקומוניסטי צריך להפסיק לרדוף את השיטה ואת המתרגלים.