(Minghui.org)

אירוע הספלאש הדו-שנתי באוניברסיטת בוסטון שהתקיים ב-20 בינואר 2018 במתחם ג'ורג' שרמן, הציג לראווה יותר מ-400 מועדוני סטודנטים וארגונים.

שולחן מתרגלי פאלון דאפא באירוע

מועדון הפאלון דאפא באוניברסיטה הציב מוקדם בבוקר שולחן, והציע עלונים וחומרי מידע באנגלית ובסינית, ופרחי לוטוס מנייר בעבודת יד.

סטודנטים רבים עצרו במקום לשאול על שיטת המדיטציה הרוחנית. היו כאלה שנרשמו לשיעור הדרכה שבועי חינם של הפאלון דאפא.

אחד הסטודנטים מסין היה מופתע לראות את המועדון, משום שפאלון דאפא נרדף קשות בארץ הולדתו על ידי המשטר הקומוניסטי. הוא הסתובב סביב כמה פעמים אבל לא ממש התקרב. מאוחר יותר, כשאחד ממתרגלי הדאפא הגיש לו עלון הוא לקח אותו בשמחה ושם אותו בתיק שלו.

סטודנט אחר ניגש לשולחן ושאל לגבי תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן בבייג'ינג. אחד המתרגלים הסביר לו שהאירוע בוים על ידי הרשויות הקומוניסטיות כדי לעודד שנאה כלפי מתרגלי פאלון גונג, לאחר שג'יאנג דזה-מין, מנהיג המפלגה דאז, החל במסע הרדיפה שלו נגד הפאלון דאפא. הוא הוסיף: "מתרגלי הפאלון דאפא חיים על-פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות כדי להפוך אנשים טובים יותר. פאלון דאפא הוצג לראשונה לציבור ב-1992 ותוך זמן קצר הפך פופולרי בכל רחבי סין מפני ששיפר את הבריאות והמוסריות של האנשים".