(Minghui.org)

בשנה שעברה נגזרו על ליו דונג-מיי שלוש שנים בכלא. גב' ליו היא מורה בחטיבת הביניים ששוחחה עם תלמידיה על הרדיפה אותה מנהל המשטר הקומוניסטי נגד הפאלון גונג. ראה דיווח קודם באנגלית: Teacher Sentenced to Prison for Telling Students about Falun Gong

גב' ליו הסבירה בבית המשפט שחובתה היא לא רק ללמד את תלמידיה ידע, אלא גם לפתח את המצפון והמוסריות שלהם, כך שהם יוכלו לתרום למשפחה ולחברה. באחד השיעורים היא לימדה יצירה ספרותית מתרבות סין, על בכיר מערכת המשפט בתקופת שושלת סונג שהגן על אסיר שנכלא על לא עוול בכפו. באופן זה הוא מנע הוצאה להורג שלא כדין. גב' ליו קשרה את הערכים בסיפור המדגישים את התמיכה בצדק עם מה שקורה למתרגלי הפאלון גונג כיום, כשהם נרדפים בצורה אכזרית בשל אמונתם בעקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות".

מחלקת המשטרה במחוז גאו-יאנג התייחסה למקרה זה כ"תיק החשוב ביותר" שלה. אחרי שעצרו את גב' ליו, המשטרה השקיעה יותר מ-4 חודשים לחקור את תלמידיה כולל את אלה שכבר סיימו את הלימודים, כדי לגלות עם כמה מתלמידיה והוריהם היא שוחחה על הפאלון גונג. החקירות התרחבו אפילו לתלמידים שלמדו שיעורים מסוימים בחדר הלימוד שלה. בסך הכול החקירה כללה מאות בוגרי החטיבה מ-3 עיירות.

אחד השוטרים אמר לגב' ליו בעת שחקר אותה: "משרד הביטחון הציבורי היא סוכנות המייצגת אלימות. השוטרים מיישמים את האלימות".

לאחר משפט ראווה ללא עורך דין או נוכחות בני משפחתה, בדצמבר 2017 נגזרו על גב' ליו 3 שנים בכלא וקנס של 6,000 יואן.

מפחד שמא מורים אחרים המתרגלים פאלון גונג גם כן, ישוחחו גם הם עם תלמידיהם על השיטה, רשויות מחוז גאו-יאנג חסמו את כניסת כל המורים המתרגלים פאלון גונג לכיתותיהם, והציבה אותם מחדש במשימות אחרות.

מאז עלתה לשלטון, המפלגה הקומוניסטית הסינית מסתמכת על החדרת האידיאולוגיה שלה (אינדוקטרינציה), על הטלת טרור ועל צנזורה כדי לשמור על שלטונה הדיקטטורי. היא משתמשת באותן טקטיקות גם ברדיפה נגד הפאלון גונג. הסיפור של כליאתה של מורה וחקירת התלמידים על שיעור בו שוחחו על התנהלות לפי המצפון חושף לא רק את חוסר הצדק העצום שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מבצעת, אלא גם את הפחד שלה שמא תלמיד יפתח מצפן מוסרי משל עצמו.