(Minghui.org)

על מורה בגמלאות בצ'ונג-צ'ינג שוב הוציאו גזר דין למאסר של שנה וחודשיים בכלא הנשים שם, משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

גב' פו ג'ון-גואנג בת ה-72 נעצרה ב-8 במאי 2017. כעבור 9 ימים שוטרים עשו חיפוש וביזה בביתה.

זו אינה הפעם הראשונה שגב' ג'ון כלואה בשל אמונתה ללא עילה חוקית וללא כל הליך תקין. ב-2013 משפחתה קיבלה הודעה שגזרו עליה 3 שנים בכלא. לא היה להם מושג מתי היא הועמדה לדין.

לפני כן היא הייתה כלואה שנה במחנה עבודה בכפייה בשל אותה סיבה, שהיא רוצה להמשיך לתרגל פאלון גונג. ראה פרטים בכתבה באנגלית:

Retired Teacher Sentenced Without Due Process