(Minghui.org)

ב-19 במארס העבירה מדינת ג'ורג'יה בארה"ב פה אחד את החלטה 944 המביעה דאגה לגבי קצירת איברים בכפייה בסין. כמו כן דוחקת ההחלטה בסין להפסיק את הפרקטיקה הזאת המכוונת כלפי מתרגלי פאלון גונג ואסירי מצפון נוספים.


בית הנבחרים של ג'ורג'יה העביר ב-19 במארס את החלטה 944 נגד קצירת איברים בכפייה בסין

ההחלטה עברה באפס התנגדויות

ההחלטה קיבלה חסות מ-19 נציגי הבית ובכלל זה דה-וויין היל מהרפובליקנים, ביל מק-גוואן הדמוקרט, וונדל ווילארד וברוקס קולמן הרפובליקנים. ההחלטה חוצת-המפלגות אושרה ב-19 במארס 2018 עם 156הצבעות לטובת ההחלטה ואפס התנגדויות.


דה-וויין היל הרפובליקני מציג את ההחלטה טרם ההצבעה

כאחד מנותני החסות שהציגו את ההחלטה, הדגיש דה-וויין היל שהחקיקה תעזור לעוד אנשים לשים לב לפשע של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג ואסירי מצפון נוספים. זוהי גם תזכורת לתושבי ג'ורג'יה שאולי שוקלים לנסוע להשתלה לסין, שהם עלולים להיחשב כשותפים לרצח.

נציג הבית ג'ף ג'ונס אמר שהוא תומך בהצעה במאת האחוזים. הוא ונציגים נוספים הביעו את תקוותם שהפרקטיקה הנתעבת הזאת של קצירת איברים בכפייה תגיע במהרה לקיצה.

שימוע בוועדה לשיתוף פעולה בין מדינות ארה"ב


ה-12 בפברואר 2018- 6 מתרגלי פאלון גונג מדברים בשימוע בוועדה לשיתוף פעולה בין מדינות ארה"ב

בית הנבחרים של ג'ורג'יה מתחזק את הוועדה לשיתוף פעולה בין מדינות ארה"ב על 11 חבריה. ב-12 בפברואר התקיים שימוע על ההחלטה הזאת בוועדה. 5 מתוך ששת מתרגלי הפאלון גונג שדיברו בפגישה, תיארו מניסיונם האישי כיצד סבלו מעינויים ואיך נלקחו מהם דוגמות דם נגד רצונם כשהיו במעצר. ההתנסויות האישיות האלו הניעו רבים מחברי הוועדה לתמוך לחלוטין בהחלטה.

הנציג הדמוקרטי דיואי מקליין אמר שהתרגש מאוד ממה ששמע, ושהרדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג בסין ובכלל זה קצירת האיבריים בכפייה היא דבר פלילי ובהחלט אינו מקובל.

יו"ר הוועדה מאט דולר ציין שחקירות עצמאיות סיפקו ראיות משכנעות שקצירת האיברים ההמונית, השיטתית, בכפייה מתוזמרת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). הוא אמר שזמן ההמתנה לכליה בארה"ב, בבריטניה, גרמניה או באוסטרליה הוא בדרך כלל 3 עד 4 שנים, אבל בסין כליה יכולה להיות זמינה ממש תוך שבוע ימים.

להלן התוכן המלא של החלטה 944:

ההחלטה מביעה דאגה בנוגע לקצירת איברים בסין; ולמטרות נוספות.

הואיל וממשיכים להתקבל דיווחים עקשניים ומהימנים לגבי קצירת איברים שיטתית על ידי המדינה מאסירי מצפון שלא נתנו את הסכמתם לכך, ומחברי דתות וקבוצות של מיעוט אתני בסין, שמביאה לידי רצח המוני של אויגורים, טיבטים, נוצרים נבחרים ומתרגלי פאלון גונג במטרה להשיג איברים להשתלות;

והואיל ומערכת השתלות איברים בסין אינה פועלת בהתאם לעקרונות המנחים של "ארגון הבריאות העולמי" לאיתור ושקיפות ברכישת איברים וממשלת סין מתנגדת לבחינה עצמאית של המערכת שלה;

והואיל ודוחות של חקירה חדשה מסיקים שהמק"ס מעורבת ברצח המוני של אנשים חפים מפשע כדי להשיג איברים להשתלות, והמספר הרשמי המדווח על ידי סין על 10,000 השתלות כל שנה ממעיט [מהמציאות] בסדרי גודל רציניים;

והואיל וביולי 1999 פתחה המק"ס ברדיפה אינטנסיבית כלל ארצית של השיטה הרוחנית הפופולרית פאלון גונג– המתמקדת בערכים של אמת-חמלה-סובלנות– כשהיא עוצרת באופן בלתי חוקי מאות אלפי מתרגלים בתוך מחנות עבודה סינים לחינוך מחדש, במרכזי מעצר ובבתי כלא בהם עינויים, התעללות, בדיקות רפואיות בלתי סבירות ובדיקות דם הם דבר שבשגרה;

והואיל וועדת האו"ם נגד עינויים והמפקח המיוחד בנושא עינויים הביעו דאגות לגבי ההאשמות בנוגע לקצירת איברים מאסירי פאלון גונג ופנו בקריאה לממשלת סין להגביר את האחריות והשקיפות במערכת השתלות איברים שלהם ולהעניש את אלה האחראים לפגיעות בה;

והואיל וממשלת סין נקראת בזה לשים קץ לאלתר לקצירת האיברים מכל האסירים ובאופן מפורש מאסירי מצפון של פאלון גונג וחברי דתות וקבוצות מיעוט אתני, מאחר שהפרקטיקה הזאת היא הפרה בוטה ובלתי נסבלת של הזכות הבסיסית לחיים;

והואיל ותיירות איברים לסין לא צריכה להיות מוגנת בחיסיון רפואי, אלא מפוקחת בגלוי ואף מדינה לא צריכה לאפשר לאזרחיה לנסוע לסין למען השתלות, עד שסין תאפשר חקירה מלאה בסוגיית קצירת איברים מאסירי מצפון בעבר ובהווה;

והואיל והקהילה הרפואית במדינת ג'ורג'יה מקבלת עידוד לחנך את האזרחים שלנו לגבי סכנות הנסיעה לסין בעבור השתלות איברים וזאת כדי למנוע ללא יודעין מעורבות ברצח בצורה של קצירת איברים בכפייה מאסירי מצפון.

אי לכך עכשיו, יחליט בית הנבחרים שחברי גוף זה ידרבנו את סין לסיים את הפרקטיקה הלא-אתית הזאת של קצירת אברים בכפייה מאסירים, ובמיוחד ממתרגלי פאלון גונג ואסירי מצפון אחרים.

כמו כן תתקבל החלטה נוספת שמזכיר בית הנבחרים יקבל הסמכה והנחייה להכין עותקים מתאימים להחלטה הזאת, שיהיו זמינים להפצה לציבור ולעיתונות.