(Minghui.org)

בינואר 2018 הוטלו עונשי מאסר על שישה מתרגלים מקומיים בעיר לאן-ג'ואו בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

המתרגל וואנג ג'י-לין נעצר במאי 2017, המתרגלים: מר יאנג יואה-גווי, מק ג'ואו ווי, גב' פאנג ג'יאן-פינג, מר פו-בין ואשתו ג'נג שו נעצרו בספטמבר 2016.

ששת המתרגלים הועמדו למשפט ב-3 משפטים נפרדים ב-24 באוגוסט 2017. למר וואנג, לגב' ג'נג ולמר פאנג מונו סניגורים "מטעם" בית הדין, אשר בניגוד לרצון לקוחותיהם הודו באשמה. אבל המתרגלים ידעו שלא הפרו כל חוק ודרשו לזכות אותם. לשלושת המתרגלים האחרים היו עורכי דין משלהם שהגנו על זכותם החוקתית לחופש אמונה.

כמה ימים אחרי ראש השנה הסינית החדשה של 2018 השופט המכהן גזר על כל ששת המתרגלים תקופות מאסר של שנתיים עד 6 שנים בכלא. אחרי שהשופט הודיע על גזרי הדין, כל המתרגלים מלבד מר וואנג הביעו בעל-פה לבית הדין כי את רצונם לערער על תקופות המאסר שהוטלו עליהם.

למשפחות המתרגלים לא הודיעו על גזרי הדין עד ה-2 בפברואר 2018. ב-5 בפברואר פנו בני המשפחות להתייעץ עם עורך דין כיצד להגיש ערעור עבור יקיריהם.

ב-6 בפברואר ביקרו נציגי 4 משפחות המתרגלים בבית הדין המקומי ושמעו מהשופט וואנג האי-בין, שנשלח עותק של גזר הדין להם ולעורכי דינם. הוא הזהיר את בני המשפחות לא לצפות שיהיה שימוע כלשהו בבית הדין לערעורים. כמו כן אמר השופט וואנג שאפילו אם המשפחות החמיצו את המועד האחרון להגשת הערעור, בקשתם בעל-פה של המתרגלים לערער תיחשב.

אמו של מר וואנג ביקרה במרכז המעצרים המקומי ב-7 בפברואר וביקשה לראות עותק של גזר הדין כדי להגיש בשם בנה ערעור. היא לא נענתה.

היא ניגשה לאחר מכן ביחד עם בני 4 מהמשפחות לבית הדין לערעורים ואחד מהסגל הבטיח להם שהמשפחות עצמן יכולות להגיש ערעור בשם המתרגלים.

עורך דינו של מר ג'ואו הגיע בטיסה ללאן-ג'ואו להגיש ערעור בשם לקוחו. בני משפחותיהם של מר לי, מר יאנג, מר ג'ואו ומר פאנג הגישו ערעור לבית הדין לערעורים ב-9 בפברואר.

שמות המתרגלים וגזרי הדין מופיעים בכתבת המקור באנגלית.

פרטים נוספים על המקרה של ששת המתרגלים בכתבות הבאות: Gansu Couple Faces Indictment for Their Faith Gansu Engineer Sentenced to 4 Years for Hanging Falun Gong Banners Mr. Zhou Wei Arrested for Hanging up a Falun Gong Banner Elderly Mother Seeks Release of Gansu Man Given Second Prison Sentence for His Faith Judge Tries Six People in One Day for Refusing to Give up Their Faith