(Minghui.org)

מחלקת המשטרה של מחוז בא-יאן סירבה לשחרר מתרגל מקומי מסיבה רפואית למרות אזהרת הרופא שלו שהוא עלול להיכנס להלם בכל רגע.

המתרגל גאו פו-ג'י נעצר ב-9 בנובמבר 2017 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. המשטרה המקומית הטרידה אותו בחודשים שהובילו למעצרו והם המשיכו לאיים על אשתו אחרי שהכניסו אותו למעצר.

במעצר התפתחו אצל מר גאו בן ה-61 מחלת ניוון כלי דם מוחיים כמו גם דלקת כיס המרה. ב-16 באפריל 2018 הוא הובהל לבית החולים של מחוז בא-יאן.

הוא לא יכול לאכול או לשתות מאז הוכנס לאשפוז. הרופא החדיר צינורית לקיבתו כדי להאכיל אותו ישירות והזהיר שהוא עלול להיכנס להלם בכל רגע.

אשתו של מר גאו ביקשה לשחרר אותו מסיבה רפואית, אבל בקשתה נדחתה על ידי מנהל משרד ביטחון הפנים המקומי. הוא טען שמר גאו צריך קודם כל לתת להם מידע לגבי מתרגלי פאלון גונג מקומיים אחרים.

מר גאו מוחזק כעת בחדר בידוד בבית החולים. שוטרים שומרים עליו בתורנות סביב השעון ואף פעם אינם מסירים ממנו את האזיקים.