(Minghui.org)

12 תושבי מועצת וואנג-הואה בעיר פו-שון נעצרו במהלך 16 ימים בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. 9 מתרגלים נותרו במעצר בזמן כתיבת הדיווח.

המתרגלים גונג שין וג'אנג שו-שיאן נעצרו ב-9 באפריל ונותרו במעצר במשך 10 ימים.

תשעה מתרגלים ( ראה שמות במאמר באנגלית בקישור למטה) מוחזקים כעת במרכז המעצרים בפו-שון.

אחת המתרגלות הופשטה עד בגדים תחתונים בזמן שערכו חיפוש על גופה במרכז המעצרים.

כמה שעות אחרי מעצרם, נערכו חיפוש וביזה בבתיהם של ארבעה מתרגלים.

מאחר שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג, בעלה של גב' ג'ואו הגיש תלונה נגד השוטרים שעצרו את אשתו ללא כל עילה משפטית חוקית.

מר ג'או פאנג- נתפס ב-25 באפריל, אבל שוחרר אחרי שמרכז המעצרים סירב לקבלו בגלל לחץ דם גבוה.

שמות ופרטי האחראים לביצוע העוולות מפורטים במאמר באנגלית בקישור למטה.