(Minghui.org)

מר לו יאן-קון הוא מתרגל פאלון גונג (פאלון דאפא), שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני מאז 1999.

הרשויות החזיקו בו חרף היותו במצב רפואי קריטי, ולא שחררו אותו לביתו על אף שהחוק מאפשר זאת. להלן דיווח שהתפרסם לאחרונה במינג-הווי:

מתרגל פאלון גונג נמצא במצב קריטי אחרי שנים של כליאה לא חוקית והתעללות