(Minghui.org)

על חמש מתרגלות פאלון גונג הוטלו תקופות מאסר בין שנתיים לארבע שנים בשל הפצת חומרי מידע במחוז אן-טו לגבי הפאלון גונג והרדיפה. חמש המתרגלות היו בין 12 מתרגלים שנעצרו ב-24 באפריל 2016. הן הועמדו למשפט ב-13 ביוני 2017 בבית דין של המחוז.

גזרי הדין פורסמו רק כעבור 6 חודשים מיום המשפט, ויותר משנה וחצי לאחר מעצרן.

על גב' יאן שו-פאנג, גב' ג'ואו שיו-ליאן, וגב' ג'אנג שואה-יינג נגזרו ארבע שנים בכלא הנשים בפרובינציית ג'י-לין. על גב' יאנג יאנג נגזרו שנתיים מאסר, ועל גב' ג'יאנג קאי נגזרו שלוש וחצי שנים.

במהלך המשפט העידה גב' יאן שו-פאנג כיצד עונתה על ידי המשטרה. מתרגלות אחרות סירבו לענות לשאלות כלשהן במחאה על המשפט הבלתי חוקי. יתר על כן, לעורך דינה של גב' יאן לא אפשרו להיכנס לאולם בית הדין כדי להגן עליה.

מעצרן בא כתוצאה של מבצע מאורגן של שוטרי משרד המשטרה ברמת הפרובינציה, מחלקת המשטרה ביאן-ביאן ומחלקת המשטרה בטונג-הואה כדי למנוע ממתרגלים מטונג-הואה להפיץ חומרי פאלון גונג באזורים נוספים.

לדברי גב' יאן גררו אותה השוטרים על הרצפה לאורך יותר מ-100 מטרים אחרי מעצרה. נעליה, גרביה ותחתוניה נפלו מגופה עקב כך. היא הוכנסה לאחר מכן בידיים כפותות לתוך רכב משטרה.

גב' ג'ואו שיו-ליאן התעלפה כאשר ניסו השוטרים לקחת אותה למרכז מעצרים. היא נלקחה חזרה לתחנת המשטרה. אף על-פי שלחץ הדם שלה וקצב הלב ביו גבוהים מאוד, בסופו של דבר היא נלקחה למרכז המעצרים בצ'אנג-ליו.

לאחר מכן הועברה ב-13 במאי למרכז לשטיפת מוח יאנג-ג'י, ושוב התעלפה למחרת במהלך חקירה. אולם צוות המרכז לשטיפת מוח חשבו שהיא מעמידה פנים, כך שכפתו את ידיה מאחורי גבה והטילו אותה על הרצפה. רק כשראו שיש לה עוויתות הם שחררו את האזיקים מידיה. מאוחר יותר היא הועברה למרכז המעצרים יאן-ג'י.

בתה של גב' ג'ואו, גב' יאנג יאנג שוחררה בערבות ב-4 ביוני 2016. כשתיק החקירה שלהן הועבר ליאן-ג'י, גב' יאנג יאנג זומנה לחקירה על ידי משטרת יאן-ג'י והיא נמצאת מאז ה-12 בינואר 2017 במעצר במרכז המעצרים שם.