(Minghui.org)

ב-6 ביולי 2018 כ-10 חודשים לאחר שנעצרה, הועמדה גב' ג'או שיו-ג'י, מתרגלת מחארבין, למשפט בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה הנרדפת בשיטתיות על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני ב-19 השנים האחרונות. המשפט נערך בתוך מרכז המעצרים בחארבין כשרק שני בני משפחה נכחו בו.


גב' ג'או שיו-ג'י

השוטרים הפרו את החוק

ב-24 בספטמבר 2017 נכנסו שוטרים מתחנת משטרת לי-ג'יאָה-ג'יֶה במועצת נאן-גאנג לביתה השכור של גב' ג'או ועצרו אותה. הם ראו על הקיר תמונה עם המילים: "פאלון דאפא הוא טוב" והחליטו לערוך חיפוש וביזה בבית. הם החרימו ספרי פאלון גונג וחומרים הקשורים לשיטה.

גב' ג'או נלקחה למעצר למשך 15 ימים.

אחרי 15 ימי מעצר, שינה משרד הביטחון הציבורי את מעצרה למעצר פלילי.

בחקירתה, איים ג'אנג ממשרד הביטחון הציבורי לקרוע את החומרים שהחרימו מגב' ג'או, כדי להכפיל את מספר הראיות. ואכן הוא קרע לאחר מכן לוחות שנה לשניים כדי ליצור עוד ראיות עבור המשפט. גם ספרי הפאלון גונג שלה שמשו כראיות, אף על-פי שהאיסור על הוצאה לאור של ספרי פאלון גונג בוטל.

בשנת 2000, כשגב' ג'או שהתה במעצר למשך 5 חודשים, אושר מסמך המצהיר שגב' ג'או נלקחה למחנה עבודה בכפייה מבלי להודיע לה על כך. אבל היא לא הועברה בסופו של דבר למחנה העבודה. ג'אנג ניסה להסתיר את המידע החשוב הזה.

במטרה להרשיעה לזמן ארוך יותר, השתמש ג'אנג במסמך הזה במהלך המשפט כדי להוכיח שגב' ג'או נלקחה בעבר למחנה עבודה.

המשפט

בהגיעה למשפט הודיעו לבתה של גב' ג'או שהיא נכללת ברשימת העדים בכתב האישום.

אולם הבת לא התבקשה וגם לא הסכימה להיות עדה. היא רק שלחה מכתב לרשויות בבקשה לשחרר את אמה.

כמו כן, תחת החוקים הקיימים, רק תובע אחד רשאי לייצג את תיק החקירה. אבל במשפט נכחו שני תובעים. עורך דינה של גב' ג'או דרש שייאסר על אחד התובעים לדבר, אחרת יצטרך לפרוש מהתיק המשפטי. השופט לא הסכים לבקשת עורך הדין ואיים לנעול את השימוע.

כשעורך הדין מחה על הראיות המפוקפקות, השופט איים שוב לנעול את השימוע.

במהלך המשפט לא התירו לעורך הדין להזכיר שגב' ג'או בת ה-70 לא גרמה שום נזק לחברה בכך שהלכה על פי העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" כדי להיות אדם טוב.

השופט הפריע לעתים קרובות למהלך עדותה של גב' ג'או במשפט. אבל היא המשיכה הלאה כדי להדגיש שהיא רק רצתה ללכת אחר עקרונות השיטה: "אמת-חמלה-סובלנות" כדי להיות אדם טוב יותר.